Частота пульсу. Опис

Частота пульсу. Опис

Пульс являє собою коливальні рухи стінок артерій поштовхоподібного характеру. Ці коливання відбуваються в результаті зміни в них кров 'яного тиску при серцевих скороченнях. Характер (ритм, напруга, наповнення, частота) пульсу залежить від серцевої діяльності та стану артерій. Зміна характеру коливань може бути обумовлена психічними навантаженнями, роботою, змінами навколишнього температури, введенням в організм певних речовин (ліків, алкоголю та інших).


Частота пульсу вимірюється за допомогою різних методів. Найпростішим є відчупування. Його здійснюють, як правило, біля основи першого (великого) пальця на долонній поверхні лівого передпліччя. Відчупують променеву артерію. Щоб частота пульсу відчувалася найбільш чітко, рука повинна перебувати в розслабленому стані, лежати без напруги, вільно.

Слід сказати, що коливання прощупуються і на інших артеріях (наприклад, ліктьовій, стегновій, скроневій та інших). Нормальна частота пульсу становить від сімдесяти до вісімдесяти ударів на хвилину.

Підрахунок кількості коливань здійснюють протягом п 'ятнадцяти або тридцяти секунд. Отримана кількість множиться на два або на чотири, відповідно. Так, виходить частота пульсу в хвилину. Якщо мають місце значні зміни в кількості коливань, то підрахунок здійснюють протягом однієї хвилини, щоб уникнути помилки. В історії хвороби запис робиться щодня або на температурному листі викреслюють аналогічно температурній кривій пульсову криву.

Кількість коливань у фізіологічних умовах встановлюється під впливом багатьох факторів.

Так, частота пульсу залежить від віку. Як показує практика, з віком кількість коливань знижується. Найвища частота пульсу у дітей в перші роки життя.

Кількість ударів залежить і від характеру м 'язової роботи. На тлі фізичних навантажень відбувається прискорення пульсу. Збільшення відбувається і на тлі емоційних навантажень.

Зміна кількості коливань відбувається і в залежності від часу доби. Так, вночі під час сну частота пульсу знижується.

Кількість ударів безпосередньо пов 'язана з підлогою. Встановлено, що у жінок частота пульсу на п 'ять-десять ударів більша, ніж у чоловіків.

На характер коливань великий вплив мають різні речовини. Наприклад, адреналін, атропін, кофеїн, алкоголь збільшують частоту, а ось наперстянка, навпаки, уповільнює.

Кількість коливань більше дев 'яноста ударів в хвилину називається тахікардією. Прискорення пульсу характерне для фізичних навантажень, емоційної напруги, зміни позиції тулуба. Тривала тахікардія може бути обумовлена підвищенням температури. На тлі лихоманки збільшення температури на один градус призводить до частішання серцебиття на 8-10 уд/хв. Стан хворого тим гірший, чим сильніша частота коливань перевищує температурний показник. Особливу небезпеку становить стан, коли кількість ударів збільшується при падінні температури тіла.