Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням мови: поняття, основні критерії, поради педагогам і вихователям

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням мови: поняття, основні критерії, поради педагогам і вихователям

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мови використовується при розробці ФГОС в системі дошкільної освіти. Державні стандарти особливо важливі для врахування індивідуальних потреб кожної дитини, які визначаються на підставі стану здоров 'я та інших життєвих обставин. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мови дозволяє зрозуміти, які умови необхідно створити для того, щоб кожна дитина, віднесена до цієї категорії, змогла отримати якісну освіту.

Навички володіння промовою у дітей

Успішна соціалізація дитини неможлива без спілкування. Водночас досягти необхідних результатів у комунікації з дорослими та однолітками можуть лише ті діти, які володіють усною промовою на достатньому рівні.

Всепоглинаючі інформаційні та технологічні процеси не найсприятливішим чином відбиваються на розвитку спілкування серед дітей молодшого віку. Поряд із захворюваннями центральної нервової системи, порушеннями слуху, негативно на соціалізації та всебічному розвитку дитини відображається захопленість комп 'ютерними іграми, мультфільмами. Такі діти часто усуваються від колективу, їм складно навчитися розуміти почуття рідних і близьких, з часом виникають труднощі при взаємодії з оточуючими.

Враховуючи психологічні особливості дітей з порушенням мови, досить складно вибрати відповідний спосіб успішної соціалізації для таких малюків. У першу чергу потрібно навчити дитину сприймати себе як самостійного суб 'єкта мовленнєвої діяльності, сформувати вміння взаємодії у спільній діяльності з однолітками і дорослими.

Чисельність дітей, які мають порушення мови, збільшується з кожним роком. Найчастіше такі малюки проходять навчання в закладах загальнорозвивного типу. Тому кожен вихователь у дитячому садку повинен мати уявлення про психолого-педагогічну характеристику дітей з порушеннями мови, вміти розрізняти види відхилень, знати про їхні особливості та правила роботи з такими малюками. Сучасний педагог повинен вміти вибудовувати педагогічний процес і враховувати вікові особливості, освітні потреби, можливості кожної дитини, включаючи осіб з обмеженими можливостями здоров 'я - іншими словами, робити все необхідне для успішної адаптації та соціалізації малюків з порушеннями мови.

Характерні ознаки і супутні симптоми

Розглянемо клініко-психологічну характеристику дітей з порушеннями мови. Відхилення в психоемоційному стані у малюків з такими розладами частіше викликані функціональними або органічними причинами. У переважному числі випадків діти з мовними порушеннями мають патології центральної нервової системи.

Органічні ураження мозку є причиною низки характерних особливостей у роботі організму і самопочутті малюків. Більшість з них:

 • не переносить спекотну і задушливу погоду;
 • страждає від вкачування при їзді в автомобілі, автобусі та інших видах транспорту;
 • скаржиться на нудоту, головні болі, запаморочення.

У багатьох дітей виявляють порушення вестибулярного апарату, координації та артикуляційних рухів. Малюки з мовленнєвими відхиленнями швидко втомлюються від одноманітного виду діяльності. Як правило, дитина, яка має проблеми з промовою, дратівлива, збудьмо, розірвана. Зазвичай він не сидить довго на одному місці, постійно щось теребить в руках, базікає ногами.

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мови передбачає відсутність емоційної стійкості - настрій у них змінюється за лічені хвилини. Може мати місце занепадницький настрій з проявами агресії, тривожності, занепокоєння. Загальмованість і млявість у малюків, які мають проблеми в спілкуванні з оточуючими, зустрічаються рідко. До кінця дня симптоми розладу центральної нервової системи посилюються, проявляючись:

 • головними болями;
 • безсонням або, навпаки, сонливістю;
 • відсутністю посидючості;
 • підвищенням працездатності.

Порушення мови у дітей шкільного віку

У педагогічних характеристиках школярів з порушеннями мови відзначається їх постійна рухова активність. Вони постійно ходять по класу, можуть вставати на уроці та ігнорувати зауваження вчителя. Пам 'ять і уважність у школярів погано розвинені, спостерігається невисокий рівень розуміння словесних конструкцій, недостатньо якісно працює регулююча функція мовлення.

Діти з мовленнєвими відхиленнями некеровані, педагогам складно контролювати їх поведінку, займатися протягом тривалого часу пізнавальною діяльністю, діти володіють низьким рівнем розумової працездатності. Психічний стан у таких малюків вкрай нестійкий, але в період психосоматичного благополуччя вони нерідко досягають значних результатів у навчанні.

На тлі функціональних відхилень у роботі ЦНС у дітей часто виникають невротичні реакції, вони можуть бурхливо реагувати на зауваження педагога і нешанобливо ставитися до своїх однокласників. Поведінку школярів нерідко характеризують агресією і підвищеною збудливістю, проте в деяких випадках такі діти бувають сором 'язливі, нерішучі, лякливі.

Якими бувають мовні порушення

Створення психологічної характеристики дітей з порушеннями мови залежить від типу розладу. Умовно проблеми, пов 'язані з вимовою і спілкуванням, поділяють на кілька категорій:

 • відхилення при вимові звуків - дислалія, дизартрія, ринолалія;
 • системні розлади, при яких відзначаються проблеми лексичного, фонетичного, граматичного характеру - афазія, алалалія;
 • збій темпу і ритмічності мови - заїкання, тахілалія, брадилалія;
 • проблеми з голосом - дисфонія, афонія.

Психологи і педагоги всі порушення мови відносять до фонетико-фонематичного відхилення, загального недорозвитку мови і комунікативних дисфункцій. Характеристика психолого-педагогічних особливостей дітей з порушеннями мови залежить від виду відхилення.

Що таке дислалія?

Говорячи коротко про психологічні особливості дітей з порушеннями мови різного типу, складно охарактеризувати кожен різновид мовного дефекту. Звернемо увагу на найпоширеніші відхилення.

Наприклад, дислалія зустрічається частіше за інші різновиди порушень мови. Суть цього розладу полягає в неправильній вимові звуків, що виражається в їх заміні, спотворенні. При наявності такого дефекту дитина не здатна розпізнавати звуки, що призводить до неправильного сприйняття складів. Таким чином, дислалія перешкоджає правильному сприйняттю слів як самим, так і людиною, яка його слухає.

Досить поширеним є помилкове відтворення дзвінких і галасливих в якості парних їм глухих. Наприклад, "ж" чується як "ш", "д" - як "т", "з" - як "с" тощо. Багато дітей не розрізняють свистячі і шиплячі звуки, передньомовні і задньомовні, язичні тверді і м 'які.

Інший поширений вид порушення мови - дизартрія

Дизартрія - це змінена вимова, яка виникає в результаті органічного ураження головного мозку або периферичної нервової системи. Головною відмінною особливістю дизартрії є те, що при цьому порушенні страждає відтворення не якихось окремих звуків, а всі вимовні функції.

Такі діти мають обмежену рухливість м 'язів обличчя. При мовленні та міміці особа дитини залишається замороженою, на ній слабо відображаються емоції, переживання, або не відображаються зовсім. Мова у малюків з таким порушенням нечітка, змащена, звукоприношення слабке, тихе. При дизартрії порушується дихальний ритм. Мова втрачає плавність - то прискорюючись, то сповільнюючись.

Характерною особливістю цього відхилення є дефект звукопроизношения і голосу, який поєднується зі збоями в моториці і мовному диханні. У порівнянні з дислалією, дизартрії властиве порушення вимови не тільки згодних, але і гласних звуків. Причому гласні ніби спеціально подовжуються дитиною таким чином, що в підсумку всі вони наближені за звучанням до нейтральних звуків "а" або "о". При дизартрії згодні звуки на початку або в кінці слова вимовляються з деякою напругою, іноді вони чутні з призовиками. Також у дітей спостерігаються мелодико-інтонаційні невідповідності, порушення граматичного ладу.

Принципи роботи з такими дітьми

Вивчення психологічних особливостей дітей з порушеннями мови має величезне значення при виконанні вимог програми виховання та навчання в загальноосвітній системі. До індивідуального плану навчання дитини з порушеннями мови обов 'язково включаються вправи, виконання яких спрямоване на усунення дефектів сенсорної, інтелектуальної сфери, які є причинами мовленнєвих порушень. При цьому завдання педагога полягає в тому, щоб спрямовувати всі свої сили на розвиток і поліпшення роботи збережених аналізаторів.

Викладач або вихователь повинен створювати всі необхідні умови для розвитку пам 'яті, уваги, всіх форм мислення. Особливу увагу слід приділяти розвитку пізнавального інтересу у дитини. З урахуванням психологічних особливостей у дітей з порушеннями мови, коротко про які сказати досить складно, в першу чергу важливо сформувати пізнавальну активність.

На тлі мовленнєвих порушень у дитини відсутні повноцінні комунікативні контакти з однолітками, дорослими. Звідси випливає ще одне завдання педагога - створити сприятливу обстановку в дитячому колективі, дати можливість кожній дитині повірити в себе, мінімізувати негативні переживання, пов 'язані з мовленнєвими порушеннями.

Дітям молодше семи років особливо цікаві теми, пов 'язані з тваринами, явищами природи. Малюки вчаться виділяти деталі, характерні для тієї чи іншої пори року. Саме тому для формування їх мовленнєвих навичок обов 'язковими є практична взаємодія з предметами, прийняття участі в різній діяльності, спостереження за природними явищами.

Вправи з розвитку логіки і пам 'яті повинні бути присутніми в якості тренувальних елементів у методичному блоці по кожній новій темі. Для дошкільнят ефективними вважаються вправи, які допомагають навчити дітей правильно порівнювати предмети і виділяти їх загальні ознаки, групувати за конкретними рисами або призначенням. Причому важливо, щоб у процесі дитина вчилася давати точні відповіді на поставлені питання.

В основі занять з дошкільнятами лежать знання дітей про довкілля. Серед тематик, в яких проводяться навчальні дидактичні ігри, варто зазначити:

 • елементи одягу;
 • назви професій;
 • посуд і кухонне приладдя;
 • овочі та фрукти;
 • іграшки;
 • пори року.

Ув 'язнення