Пам 'ять за визначенням в психології це... Властивості пам 'яті

Пам 'ять за визначенням в психології це... Властивості пам 'яті

Пам 'ять являє собою процес, який протікає в психіці людини, завдяки чому здійснюється відображення, заощадження і накопичення матеріалу. У психології визначення пам 'яті - це здатність мозку запам' ятовувати, відтворювати і зберігати досвід. Цей процес дає можливість людині згадувати події і переживання минулого часу, думаючи свідомо про її цінність в особистій історії, а також осмислювати емоції і почуття, пов 'язані з цим.

Цей процес допомагає тому, що людина стає здатна розширювати власні пізнавальні здібності. Функції пам 'яті в психології мають складну структуру, яка складається з процесів, що забезпечують сприйняття інформації та фіксування її. Це дуже складний процес, при якому здійснюється накопичення, сприйняття, систематизація, зберігання і моментальне відтворення отриманої колись інформації.

Пам 'ять

Це визначення можливостей індивідуума запам 'ятовувати, забувати, відтворювати і зберігати інформацію особистого досвіду. Ця властивість допомагає людині моментально переміщатися в часі і просторі. Є різні теорії, в яких є власний погляд на це поняття. Асоціація є ключовим поняттям в асоціативній теорії. Вона здійснює в пам 'яті з' єднання частин отриманого матеріалу. Коли людина згадує щось, вона шукає зв 'язок між даними матеріалами, а також тими, які необхідно відтворити.

Асоціативні закони пам 'яті в психології: схожість, контраст і суміжність. Подібність проявляється в матеріалі, який потім відтворюється за допомогою зв 'язку з аналогічним подібним матеріалом. Контраст відбувається якщо матеріал, який потрібно запам 'ятати, разюче відрізняється від зберігається. Суміжність виражається в тому, що матеріал запам 'ятовується через попередній матеріал.

Види

Це багаторівневий і багатофункціональний процес. Така складність передбачає виникнення декількох його видів. Розглянемо класифікацію пам 'яті в психології.

Образна пам 'ять

Образна пам 'ять є процесом запам' ятовування образів, сформованих на підставі даних сенсорних систем. Функції пам 'яті в психології в образному процесі:

  • зорова (фіксація образів людей або предметів, з якими відбувався часто контакт);
  • смакова (різні смаки, які колись людина відчувала);

Емоційна пам 'ять

У цій пам 'яті властивості в психології такі: здатність пам 'ятати переживання страху, почуття, пам' ятати емоції, а також їх відносність до певної ситуації в конкретний момент. У разі якщо б у людини був відсутній такий психічний процес, він став би "емоційно тупим" (визначення стану індивідуума, в якому він виглядає нецікавим, непривабливим для оточуючих, роботоподібним об 'єктом). Здатність висловлювати емоції - це основа психічного здоров 'я.

Імпліцитна

Це пам 'ять дорослої людини і дитини на неусвідомлювану інформацію. При цьому запам 'ятовування відбувається незалежно від свідомості, замкнуто і прямому спостереженню недоступно. Цей процес здійснюється з необхідністю знайти рішення в певній ситуації, але тоді навіть знання, наявні у людини, усвідомленню не піддаються. Прикладом цього процесу є те, що в процесі соціалізації людина сприймає норми суспільства абсолютно, і в своїй поведінці керується ними, не усвідомлюючи при цьому теоретичні принципи.

В даному випадку застосовне таке визначення пам 'яті в психології - це свідоме використання отриманих знань. Вони пригадуються, витягуються, коли присутня необхідність у вирішенні певної задачі, використовуючи дані знання. Цей процес може бути довільний і мимовільний. В останньому процесі від образів залишаються сліди, що виникли автоматично, несвідомо. Це запам 'ятовування розвинене більше в дитинстві, воно слабшає з віком.

Словесно-логічна пам 'ять

Це пам 'ять, в психології визначення якої підрозділюється на думці, судження і слова. Вона також буває логічною і механістичною. Остання в себе включає запам 'ятовування матеріалу завдяки його регулярному повторенню, коли усвідомлення сенсу інформації відсутнє. Логічна становить зв 'язки за змістом у об' єктах, що запам 'ятовуються. Пам 'ять буває 2-х видів за рівнем розуміння запам' ятовуваного матеріалу: експліцитна та імпліцитна.

Довільна пам 'ять

Довільна пам 'ять - це визначення в психології, що відповідає за цілеспрямоване запам' ятовування образу. Щодо тривалості в часі її поділяють на короткочасну, миттєву, довготривалу, оперативну.

Миттєва пам 'ять

Її також називають сенсорною, висловлюється в утриманні інформації, яка була сприйнята сенсорними аналізаторами. У свою чергу, вона поділяється на ехоїчну та іконічну.

Ехоїчна пам 'ять

Це післярідна пам 'ять. У ній знаходяться образи якихось 2-3 секунди після того, як виник слуховий подразник.

Іконічна

Це певний сенсорний реєстратор візуальних подразників. За допомогою неї фіксується інформація в загальній формі. Людина не розрізняє ніколи об 'єкти навколишнього середовища та іконічну пам' ять. Якщо іконічна інформація витісняється інформацією іншого типу, візуальне відчуття стає сприйнятливішим. Якщо матеріал надходить людині занадто швидко, трапляється нашарування інформації над тією, яка тримається все ще в пам 'яті, і вже перейшла в довготривалу пам' ять. Називається це ефектом зворотного маскування.

Короткочасна пам 'ять

Найчастіше, коли проводять тест на пам 'ять, йдеться саме про короткочасну. Вона сприяє запам 'ятовуванню образів після короткочасного, одноразового їх сприйняття і моментального відтворення. У цьому процесі має значення загальне число стимулів, які сприймаються, а також фізична природа, але в рахунок не приймається їх інформаційне навантаження.

Ця пам 'ять має формулу, за нею визначається кількість запам' ятаних об 'єктів. Звучить вона, як "7 2". Коли людині показують стимульний матеріал із зображенням певного числа предметів, вона здатна запам 'ятати з них п' ять або дев 'ять об' єктів за 30 секунд.

Біологічна

Біологічна (генетична) пам 'ять пояснюється механізмом спадковості. Мається на увазі володіння людиною деяких набоїв поведінки, властивих людям в ранні періоди еволюції, що демонструється в інстинктах, рефлексах.

Довготривала пам 'ять

Вона може зберігати сліди образів тривалий час і дає можливість використовувати їх потім у майбутній діяльності. За рахунок такого запам 'ятовування людина може копити знання, які вона може потім витягувати. Це можна робити за своїм бажанням або за допомогою гіпнозу при втручанні в мозок і пам 'ять.

Залежно від дослідницької цільової діяльності є особливі види даного психічного процесу: епізодична, біологічна, репродуктивна, асоціативна, автобіографічна, реконструктивна.

Тренування пам "яті

Тренування відбувається в той момент, коли люди його навіть не помічають, про що нам говорять численні книги з психології і пам 'яті. Сприйняття, що відноситься до запам 'ятовування списку продуктів, які слід придбати в магазині, дат народження, імен знайомих - це все вважається тренуванням. При цьому для розвитку є вправи більш певні, що сприяють найкращому запам 'ятовуванню, а також концентруванню на розвитку таких здібностей. У разі якщо розвивається пам 'ять, разом з нею розвиваються й інші психічні процеси (сприйняття, мислення, увага).

Механізми пам 'яті в психології

Відомі механізми пам 'яті поділяються на смислові (логічні) і механічні.

Логічне направлено на сенс отриманої інформації. Пропонується при цьому посилена робота мислення. Другий вид запам 'ятовування пов' язаний з формою отриманої інформації: звуки, слова, образи. Смисловий вміст матеріалу при запам 'ятовуванні свого значення повністю не втрачає, але відходить немов на 2-й план.

Це заучування рухів, тексту вірша, номерів телефонів. Варто зазначити, що в практичній діяльності складно провести межу між механічним і логічним запам 'ятовуванням. Це відмінно видно на найбільш популярному прийомі запам 'ятовування - повторенні.

Сьогодні існує величезна кількість тестів на пам 'ять, які можна завжди пройти онлайн. На розвиток її є вправи, найпоширеніші з яких ми опишемо в статті.

Розвиток у дорослих пам 'яті

Вправи можуть бути різними. Особливо популярною вправою вважаються таблиці Шульте, які сприяють розвитку уваги, периферійного зору, зорової пам 'яті, швидкочитання і спостережливості. Зір, шукаючи послідовно числа, фіксує лише кілька комірок, таким чином запам 'ятовується місце необхідної комірки, а також комірок інших чисел.

Розвиток фотографічної пам 'яті

Така вправа за методом Айвазовського полягає в тому, щоб дивитися протягом 5-ти хвилин на певний об 'єкт. Далі потрібно закрити очі і образ цього об 'єкта відновити в голові гранично чітко. Крім того, дані образи можна намалювати, що тільки допоможе поліпшити дієвість вправи. Його слід виконувати час від часу, щоб візуальна пам 'ять добре розвивалася.

"Гра в сірники"

Дана вправа допомагає тренувати візуальну пам 'ять. Для цього слід на стіл покласти 5 сірників, і довгий час на їх місце розташування, далі відвернуться, ще взяти 5 сірників і на іншій вже поверхні спробувати відтворити розташування тих, які вдалося запам 'ятати.

Римська кімната

Дана вправа сприяє розвитку здатності структурування отриманої інформації, при цьому за допомогою неї тренується також візуальна пам 'ять. Слід запам 'ятовувати послідовність різних предметів, їх колір, деталі, форми. У підсумку тренується зорова пам 'ять і запам' ятовується більше інформації.

Також існують вправи, спрямовані на тренування слухової пам 'яті.

Вправи на її розвиток у дорослих повинні підкорятися суворим правилам. Початкова вправа - читання вголос. Особливості пам 'яті в психології відрізняються тим, що, коли людина озвучує матеріал, який запам' ятав, вона розвиває власний словниковий запас, покращує інтонацію, дикцію, покращує можливість надавати яскравість і емоційне забарвлення своєї мови. Крім того, краще запам 'ятовуються слухові компоненти прочитаного. Потрібно читати легко, немов просто розмовляєш.

Існують деякі правила: потрібно промовляти слова чітко, з певною розстановкою, вимовивши виразно кожне слова, закінчення не "з 'їдати", вимовляти текст, ніби це слова оратора або дипломата, який викладає свої думки з серйозного питання. При цьому якщо, дотримуючись правил, читати не менше 10 хвилин щодня, можна вже через один місяць помітити хороші результати в слуховій пам 'яті і ораторських здібностях.

Щоденне вивчення віршів є простим і хорошим способом у тренуванні. Вивчаючи вірш, слід зрозуміти його сенс, а також виділити прийоми, використані автором.

Слухова пам 'ять відмінно розвивається за рахунок підслуховування. Потрапивши в місце, повне людей (на вулиці або в транспорті), необхідно зосереджувати свою увагу на розмові між собою інших людей, інформацію осмислювати, намагаючись її запам 'ятати. Далі, прийшовши додому, почуті розмови проговорити з відповідною інтонацією, а також згадати вираз облич тих людей, які розмовляли. Вправляючись таким чином дуже часто, можна навчитися текст сприймати побіжно на слух, стати набагато чутливішими і уважнішими до тону та інтонації.

У сьогоднішньому світі практично всі звикли, що у них завжди є під рукою планшет, телефон, органайзер, де зберігається потрібна інформація і яку можна завжди там підглянути. Робота, перевантаження непотрібною інформацією процесу запам 'ятовування, невміння систематизувати цю інформацію призводить до слабшання розвитку пам' яті. Хороший приклад - розвідник, який не може на телефоні зберегти карту, план операції, у нього часу на гортання записної книжки немає. Вся потрібна інформація повинна у нього зберігатися в голові, будь-які деталі для того, щоб у необхідний момент відтворити їх чітко.

Розвиток пам 'яті

Це величезний плюс особи людини на роботі і в повсякденному житті. Вивчення пам 'яті в психології цінується тим, що в більшості професій вона є величезною перевагою, яка допомагає досягати на роботі великих звершень і приймати на себе велику відповідальність. Є певні способи, що підходять для розвитку цього процесу. Щоб запам 'ятати щось, потрібно зосередитися на самому матеріалі, на процесі. Необхідно осмислювати інформацію, підшукувати в ній паралелі щодо свого досвіду. Чим більше шансів є встановити цей зв 'язок, тим запам' ятовування буде краще.

Якщо необхідно згадати певний елемент, наприклад, телефон, ім 'я, номер, не варто кидатися відразу в інтернет або блокнот за відповіддю. Протягом двох хвилин необхідно абстрагуватися від зовнішнього, подивитися в глибини власного мозку і спробувати самому згадати.

Простим методом є вирішення простих арифметичних завдань в розумі.

Крім того, легким способом розвитку запам 'ятовування вважається прокручування подій дня в голові. Це бажано робити перед сном в кінці дня, відтворюючи всі епізоди і деталі, переживання, почуття, емоції. Крім того, слід дати оцінку власним діям і вчинкам.

Розуміння сенсу тексту передбачає ефективне запам 'ятовування. Дуже невигідно завчати матеріал механічно, не переказуючи його.

Щоб ефективно розвинути пам 'ять, слід привчити себе повторювати всю нову інформацію. Спочатку для запам 'ятовування потрібно буде багато разів повторювати, після цього мозок буде дуже розвинений для того, щоб швидше запам' ятовувати інформацію.