Інтерференція в психології - це... Визначення, поняття теорії, види і дослідження

Інтерференція в психології - це... Визначення, поняття теорії, види і дослідження

У побутовому спілкуванні термін "інтерференція" майже не використовується, оскільки є спеціалізованим поняттям у галузі медичних та наукових досліджень психології пам 'яті людини. Вперше термін було введено при вивченні факторів освіти асоціативних зв 'язків, що впливають на запам' ятовування різного роду інформації.

Поняття інтерференції

Дане поняття в сучасній науці застосовується для опису функції пам 'яті в процесі навчання або отримання нових навичок і вмінь. Цей термін розглядається як основа існуючих теорій про фактори, що впливають на здатність до запам 'ятовування і викликають забудькуватість людини.

Виходячи з наявних даних, можна навести наступне визначення інтерференції в психології: це явище, при якому відбувається витіснення запам 'ятовуваного матеріалу під впливом нової отримуваної інформації. Найбільш пильно ефект інтерференції вивчається в області дослідження пізнавальних функцій: пам 'яті, сприйняття, уваги, закріплення фактичних навичок.

У загальному сенсі інтерференція в психології - це стан взаємного придушення процесів, що протікають паралельно у свідомості суб 'єкта. Причиною такого явища може бути обмеження уваги і концентрації під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

Класифікація

Детальне вивчення ефекту інтерференції проводиться в рамках дослідницької роботи при вивченні можливостей пам 'яті та здатності до набуття навичок в освітньому процесі.

Однією з основних теорій, що пояснює дане явище, є робота І. П. Павлова, присвячена розвитку рефлекторних навичок. Згідно з цим дослідженням можна привести класифікацію на основі здатності запам 'ятовування первинної та збереження набутої пізніше інформації.

Активна інтерференція

Проактивна інтерференція в психології - це явище погіршення запам 'ятовування нового матеріалу під впливом вже завченої інформації. Суб 'єкт відчуває труднощі з засвоєнням нових даних, оскільки на процес збереження впливають вже наявні спогади. Стан посилюється при збільшенні обсягу та деталізації для запам 'ятовування спочатку отриманих даних. В окремих випадках проактивна інтерференція зростає при зростанні загальної або понятійної схожості між раніше знайомим і новим матеріалом.

Ретроактивна інтерференція

Ретроактивна інтерференція в психології - це ослаблення збереження первинних даних на тлі отримання нового обсягу інформації. Ступінь взаємодії збільшується при підвищенні обсягу більш пізніх даних. Нова інформація накладається на вже наявні спогади, спотворюючи їх або знижуючи здатність до точного відтворення.

Пояснення феномену забування базується на тому припущенні, що з плином часу і надходженням нових даних, старі спогади змішуються з придбаними. Дослідження даного порушення пам 'яті проводяться рідко. З прикладів можна навести проведення аналізу свідчень. У рамках такого експерименту було встановлено, що спогади свідків будь-якої події спотворюються при багаторазовому повторенні питань і переказі події.

Селективна інтерференція

Крім зазначених видів, виділяють селективну інтерференцію в психології - це взаємодія завченого і знову отриманого матеріалу, на засвоєння якого витрачається більша кількість часу. Даний стан проявляється як затримка з відповіддю на питання, обумовлена мнемічними процесами в результаті впливу звучання слова на саме поняття. Наприклад, одним з прикладів є завдання визначення кольору літер слова, якщо саме слово є назвою деякого кольору. Прояви селективної інтерференції застосовуються при вивченні функції сприйняття і розуміння.

Інтерференція навичок

Навичка - це послідовність дій, вироблена навчанням або тренуваннями і доведена до автоматизму. Стійкість навички залежить від властивостей пам 'яті і відтворення. Для цілої низки професійних сфер діяльності, де необхідне швидке прийняття оптимального рішення, особливе значення має наявність певних навичок.

В рамках дослідження можливостей рефлекторної пам 'яті з засвоєння даних було виділено окреме поняття інтерференції навичок - в психології це процес перенесення збережених людиною навичок на нову дію. В основі активації такої дії лежить схожість ознак навичок, що викликає накладення одного вміння на інше.

В окремих випадках перемикання від звичної навички до інвертованого викликає утруднення у виконанні дії. Такий стан вказує на те, чи відбувається витіснення результатів під впливом нових елементів. Встановлено, що інтерференція навичок більш виражена при зміні звичайного стану людини (перевтома, хвороба, вплив алкоголю або медикаментів), а також у стресових ситуаціях (дефіцит часу, нервове перенапруження).

Ефект інтерференції в психології використовується в дослідженні здатності свідомості до зміни діяльності. Якщо людина різко змінює одну діяльність на іншу, відбувається явище інерції - попереднє завдання заважає виконанню подальшої. Такий стан, коли свідомість не може відключитися від виконуваної раніше справи, позбавляє людину до 20% працездатності, порівняно з тим, коли завдання виконуються окремо або з деяким проміжком часу.

Фактори, що впливають на інтерференцію

На основі зібраного експериментального матеріалу виявлено загальні особливості та фактори утворення ефекту інтерференції пам 'яті:

  • Ступінь схожості між початковим і подальшим матеріалом для запам 'ятовування. Цей критерій може виражатися в різних параметрах: звучання, написання, значення, схожість завдання або виконання, асоціативний збіг.
  • Обсяг і складність основного і більш пізнього матеріалу.
  • Ступінь завчання інформації - дослівне відтворення або збереження сенсу.
  • Часовий проміжок між засвоєнням даних або виконуваними завданнями.

Вивчення інтерференції

При вивченні феномену інтерференції пам 'яті на прикладі засвоєння текстової інформації було встановлено, що класичний ефект гальмування запам' ятовування проявляється тільки в ситуаціях, схожих з типовими методами дослідження: послідовне заучування і відтворення двох текстових фрагментів або окремих речень.

В інших випадках робота з текстовим матеріалом не відповідає визначенню про- і ретроактивної інтерференції. Забування виражається не просто в частковій втраті інформації, а у вигляді заміни дослівного змісту або видозміни смислової складової.

Специфіка запам 'ятовування текстового матеріалу пов' язана з освітою у свідомості якоїсь смислової схеми, яка повинна відповідати індивідуальній системі знань людини. Аспекти текстової інформації, які не сумісні з нею, ігноруються або трансформуються під час запам 'ятовування. Характер засвоєння текстових даних може доповнювати загальну теорію мислення і пам 'яті.

Таким чином, інтерференція в психології - це гальмування запам 'ятовування і збереження даних у довготривалій пам' яті, як наслідок зіставлення інформації, що надходить і зберігається в пам 'яті, засноване на асоціативних зв' язках.