Точні науки - які вони

Точні науки - які вони

Що таке точні науки? Чи можна дати якісь чіткі визначення їм, якщо будь-які знання мають свою структуру і характерні особливості, свої теорії, закони і базові поняття. Разом з цим, точними науками зараз називають ті області, в контексті яких вивчаються точні закономірності (в кількісному сенсі), при цьому використовуються суворі і встановлені методи, які перевіряють гіпотези. Вони ґрунтуються на логічних міркуваннях, які потім відтворюються в експериментах. Чи варто говорити про те, що наука і технології взаємопов'язані між собою настільки, що одне без іншого практично не існує. І причиною цього є те, що даний вид науки передбачає більш чіткі вимірювання, які і сприяють руху технологічного прогресу.

Які точні науки існують?

З цим питанням найчастіше зустрічаються школярі, які стоять на порозі дорослого життя. Для них вкрай важливо врахувати всі свої індивідуально-психологічні особливості, щоб правильно вибрати професію. Але до роботи за фахом ще далеко, адже спочатку важливо отримати спеціальну освіту. Саме тому якщо ви відчуваєте, що це ваше, і вам це подобається - ви можете вивчати точні науки, список яких не такий вже й великий. Отже, до точних наук прийнято відносити наступні:

1. Математика - в її контексті враховуються і всі її умовні розділи (геометрія, тригонометрія та інші). Звичайно, та наука, яку ми вивчаємо в школі, зовсім відрізняється від тієї, яку доводиться осягати у ВНЗ. Про точність її багато хто веде дискусії, оскільки саме математика лежить в основі всіх інших наук.

2. До точних наук також стали відносити інформатику та програмування. Чи варто говорити, що тут і сперечатися нічого. Ніяких абстрактних понять, все очевидно і точно в стилі «якщо - то». І програмування зараз використовується в багатьох сферах життєдіяльності людини.

3. Не так давно в цей список включили і психологію. Багато хто щиро противиться тому, що ця дисципліна увійшла до категорії «точні науки». Але насправді, якщо вникнути в теоретико-методологічні особливості даного наукового знання, можна зрозуміти, що ця наука просто ще дуже молода, але, по суті, її основні поняття, теорії і закони завжди точні.

До точних наук відносять і природничі:

1. Фізика - ця наука вивчає фундаментальні та загальні закономірності, які визначають структуру матеріального та раціонального світу. Всі її закони лежать в основі природознавства, яке, в свою чергу, спирається на математику. Але фізику теж можна назвати досить умовною точною наукою, якщо «причепитися» до того, що всі дослідження в категорії цих знань були проведені і сформульовані в ідеальних умовах.

2. Хімія - це найбільш велика область, що вивчає речовини, їх основні властивості, будову і перетворення, які відбуваються в результаті різноманітних хімічних реакцій. Так само, як і будь-які інші точні науки, хімія ґрунтується на фундаментальних законах, яким підпорядковуються всі дослідження.

3. Біологія - точна наука, що вивчає живі істоти і особливості їх взаємодії із зовнішнім світом. Все це підпорядковується законам хімії та фізики, але основна область для вивчення - це безпосередньо ті аспекти життя, які включають в себе еволюцію, зростання, структуру і функціонування тих чи інших біологічних істот.

На противагу до точних ставлять гуманітарні наукові знання. І до цієї категорії з кожним роком відносять все більше і більше теоретично обґрунтованих дисциплін. Тому будь-які існуючі класифікації досить умовні, і як точні науки, так і гуманітарні тісно взаємопов'язані і навряд чи можуть існувати один без одного.