Кожухотрубні теплообмінники - ефективність та економічність теплотехнічного рішення

Кожухотрубні теплообмінники - ефективність та економічність теплотехнічного рішення

Раціональність та ефективність використання теплової енергії в умовах ринкової економіки можна зарахувати до основних факторів, що мають безпосередній вплив на визначення стратегії технологічного переоснащення та технічного переозброєння будь-якого підприємства. Надійність, економічність, доступність гарантійного і сервісного обслуговування сьогодні є базовими елементами, на яких ґрунтується економічна успішність і процвітання всіх учасників економічних відносин.


При закупівлі нових видів обладнання будь-яка організація керується в першу чергу вищевказаними критеріями. Високоякісні кожухотрубні теплообмінники якраз є таким ефективним і економічним обладнанням. Сьогодні актуальність цих апаратів для підприємств будь-якого профілю і спрямованості навіть не піддається сумнівам. У нинішній час теплообмінники кожухотрубні найбільш широке застосування знайшли в нафтохімічній, хімічній та харчовій промисловості, в житлово-комунальному господарстві та енергетичній галузі.

Наочність, яскравість таких новітніх техніко-економічних рішень, що мають чимало переваг порівняно з морально застарілими типами обладнання, останнім часом залучають все більше підприємств різних галузей народного господарства. Адже кожухотрубні теплообмінники дозволяють значно знизити витрату теплоресурсів, що позитивно позначається на собівартості продукції і, отже, на її кінцевій ціні. А це надзвичайно важливо в сучасних економічних реаліях з їх умовами жорсткої конкуренції.

Кожухотрубні теплообмінники являють собою апарати, де відбувається процес теплообміну між різними робочими середовищами (незалежно від їх технологічної специфікації та енергетичного призначення). Як правило, такі пристрої виконують функції підігрівачів, випарників, конденсаторів, пастеризаторів, деаераторів, економайзерів та ін.

Кожухотрубні теплообмінники можуть мати надзвичайно різноманітне технологічне призначення і використовуватися у виробництві різного профілю. Спектр їх застосування сьогодні надзвичайно широкий. Теплообмінник кожухотрубний, основними конструкційними елементами якого є пучки труб з решітками, корпус, патрубки і кришки, може використовуватися в якості агрегату, в якому передача теплової енергії є основним технологічним процесом, або як реактор, в якому теплообмін носить виключно допоміжний характер.

Принцип роботи кожухотрубних теплообмінників базується на процесі теплопередачі від середовища, що рухається з високою швидкістю всередині труб невеликого діаметру, до середовища, що циркулює в кожусі. З метою збільшення інтенсифікації процесу теплообміну такі агрегати часто оснащуються спеціальними перегородками в трубному і міжтрубному просторах.

Кожухотрубні теплообмінники можуть мати вертикальну, горизонтальну або похилу просторову орієнтацію (залежно від вимог технологічного процесу і відповідно до зручності монтажу). Такі агрегати є повноцінною альтернативою пластинчастим теплообмінникам, в порівнянні з якими хоч і мають більш низький ККД передачі енергії, але зате володіють відносною простотою конструкції, а також низькою вартістю, що може бути вирішальним аргументом при виборі подібного обладнання.