Що таке продуктивність праці

Що таке продуктивність праці

Продуктивність праці є показником того, наскільки ефективний трудовий процес. Вона визначається за обсягом виробленого товару в одиницю часу, що припадає на кожного найманого працівника, який трудиться на підприємстві. Взагалі кажучи, зростання продуктивності праці - це один із способів збільшення рентабельності всієї компанії.

Це головний резерв для подолання найрізноманітніших негативних факторів.


Види продуктивності праці

Даний показник, як і будь-який інший, має свої особливості. Так, розрізняють продуктивність живого туди, а також не менш важливого - суспільного. У ситуації з першим різновидом мова йде про витрати робочого часу на даному конкретному підприємстві. У другому випадку показник вимірюється за допомогою не тільки живої, але й овіщеної (іншими словами, минулої) праці. Якщо частка останнього збільшується, то відбувається зростання продуктивності. Ефективність виробничого процесу характеризується сукупною економією робочого часу, яка враховує понесені витрати і наявні ресурси.

Як виявляється продуктивність праці

Для більш глибокого розуміння сутності показника розглянемо основні форми його прояву. По-перше, продуктивність праці - зменшення трудовитрат на одну одиницю вартості виробленої продукції. Є ще один дуже важливий момент. Це абсолютне скорочення витрат праці, які необхідні для реалізації тієї чи іншої потреби суспільства. Іншими словами, керівництву підприємства потрібно відповідально підійти до питань, пов 'язаних з чисельністю співробітників на ділянках, раціональним використанням ресурсів, сировини, матеріалів. Друга форма прояву продуктивності праці - зростання кількості продукції, що виготовляється в одиницю часу. Тут важливий наступний момент: одночасно зі зростанням обсягів виробництва має відбуватися також поліпшення якісних характеристик товару. На практиці дана форма передбачає застосування підходів, які спрямовані на ефективність, надійність та інші корисні характеристики. Третя форма прояву - скорочення періоду обороту. В даному випадку на підприємстві відбувається освоєння наявних резервів, впровадження досягнень НТП, використання досвіду інших успішних компаній, а також застосування інновацій.

Фактори зростання продуктивності праці

Такий важливий показник, як інтенсивність праці на підприємстві, залежить від багатьох параметрів. Їх необхідно враховувати при здійсненні та планування господарської діяльності. Нижче представлена класифікація факторів зростання даного показника за різними ознаками.

  • У сфері дії розрізняють народногосподарські (ті, що впливають на всі галузі в економіці), міжгалузеві, галузеві, а також внутрішньогосподарські (пов 'язані з впровадженням механізації та автоматизації праці) обставини.
  • За спрямованістю виділяють фактори соціально-економічні, організаційно-технічні, політичні. Тут існує одна проблема: досить складно провести кількісну оцінку їх впливу на продуктивність праці.