Превентивні заходи - необхідна умова нормального існування будь-якої держави

Превентивні заходи - необхідна умова нормального існування будь-якої держави

Сутність даного поняття

Превентивні заходи являють собою запобіжні, попереджувальні дії. Найчастіше даний термін зустрічається у сфері страхування, ним позначаються заходи, що реалізуються для максимального зниження ризику в галузі майнового страхування. Також термін "превентивні заходи" використовується в ситуаціях, в яких виникає необхідність у зниженні ризиків та їх впливу на результати здійснення господарської діяльності будь-якого суб 'єкта.


Сфери застосування превентивних заходів

Широке поширення дане поняття знаходить і в таких сферах, як державна, соціальна, медична, виховна, масова та особиста. Так, державні превентивні заходи - це заходи, які здійснюються на рівні всієї країни або її регіонів за рахунок бюджетних коштів, ґрунтуючись на відповідних постановах уряду.

До таких заходів можуть бути віднесені заходи з охорони здоров 'я матері, дитини і просто навколишнього середовища, медичного обслуговування та фізичного виховання. Масові превентивні заходи, наприклад у стоматології, можуть бути зведені до фторування води або харчових продуктів, а також до санітарно-просвітньої роботи в засобах масової інформації. Найчастіше реалізація цих заходів регламентується на рівні уряду, проте їх виконання безпосередньо залежить від ініціативності та відповідальності місцевих органів управління. Також важливе значення для ефективного здійснення заходів відіграють органи охорони здоров 'я, зобов' язані використовувати всі можливості, які надаються їм відповідним законодавством. Соціальні превентивні заходи являють собою досить широке коло заходів, що реалізуються на місцевому рівні у формі фінансування профілактичних заходів у дошкільних закладах, а також школах і вищих навчальних закладах. Сюди ж може бути віднесена організація звичайних кімнат здоров 'я або заготівля в перерахованих установах фруктів і овочів. Медичні превентивні заходи - заходи, які пов 'язані з організацією та проведенням санітарної та просвітньої роботи.

Різновиди профілактичних заходів

За рівнем і масштабом застосування профілактичні заходи можуть підрозділюватися на групові, популяційні, індивідуальні та особисті. Так, до популяційних відносяться заходи, які охоплюють значну частину контингенту населення. Групова профілактика розрахована на проведення таких заходів у деякій обмеженій групі громадян (наприклад, у дитячому садку, школі, організаціях або поліклініці). Основний їх прояв простежується в медикаментозній профілактиці, а також спеціалізованому навчанні або бесідах. Зазначені заходи можуть бути здійснені з урахуванням регіональної особливості. Особисті превентивні заходи проводяться кожною людиною окремо відповідно до її виховання, знань, звичок, моралі та лікарських порад. Їх рівень залежить значною мірою від культури особистості та рівня знань.