Класна година в школі

Класна година в школі

Ефективна взаємодія учня з учителем та учнів одна з одною можлива в умовах правильно організованого навчально-виховного процесу в школі. Навчальну складову педагоги реалізують під час уроків, інтелектуальних турнірів, олімпіад. Друга складова - виховна - має важливе значення в шкільному житті. Її складність посилюється тим, що у виховний процес залучені всі учасники шкільного життя: вчителі, адміністрація, батьки, учні, представники громадськості.

Організація виховного впливу в умовах середнього загальноосвітнього закладу

Виховна спрямованість навчального процесу здійснюється в першу чергу в урочній діяльності. Але головною метою на уроці є дидактичне завдання, всі інші - другорядні супутні. Організований виховний вплив найефективніше планувати і проводити на загальношкільних акціях, місячниках, тематичних тижнях, але головний виховний захід класного керівника - це класні години в школі. Їхня ефективність полягає в тому, що проводяться вони щотижня, при цьому зачіпають різні аспекти шкільного та суспільного життя.

Виховні години в початковій школі

Маленьким жителям шкільного світу з перших днів їх перебування в навчальному закладі особливо потрібен виховний супровід. Учні молодших класів, особливо першокласники, відрізняються дезадаптованістю в шкільному соціумі. Для покращення якості адаптації молодших школярів вчитель до плану виховної роботи вносить класну годину, яка проводиться не рідше одного разу на тиждень.

Тематика проведення, як правило, різноманітна: від спрямованості шкільного тематичного тижня до шкільних проблем конкретного класу. Ефективним є планування та проведення класних годин із залученням інших шкільних фахівців: шкільного психолога, соціального педагога, організатора з виховної роботи.

Тематика позакласних заходів у початковій школі

У початковій школі найбільш відповідає віковим особливостям учасників виховного впливу тематика класної години, спрямована на формування міжособистісних відносин, сприятливого психологічного клімату класного колективу, розвиток позитивних особистісних якостей. Розробки класних годин у початковій школі складаються з урахуванням вікових вимог до категорії спійманих і повинні мати чітко окреслені виховні завдання.

Орієнтовні теми класних годин у початковій школі: "Дружба - це..." (рекомендовано спільне проведення зі штатним психологом), "Я - учень" (спрямований на формування навчальної мотивації), "Світ природи і я в ньому", "Ми - за здоровий спосіб життя" (спільно з соціальним педагогом) та інші.

Виховна година в середній ланці

Перехід дитини з молодшої школи в старшу супроводжується низкою проблем. Головна - це адаптація учнів до умов середньої ланки. Додавання до навчального плану нових навчальних дисциплін, розширення кількості педагогів від одного до декількох, новий класний керівник - все це в сукупності і створює дезаптаційний фон.

Якщо педагоги і психолог школи не враховують специфіку шкільного соціуму п 'ятикласника, у дітей спостерігається різке зниження навчальної мотивації, успішності, виникають проблеми з поведінкою (часто у всього колективу учнів), у багатьох дітей можуть виникати психосоматичні проблеми. Діти переносять ці проблеми далі по шкільному життю, з класу в клас до випуску.

Класна година в середній ланці є тією виховною нішею, яка допоможе класному керівнику та шкільним фахівцям психологічної служби виявити наявні проблеми в колективі і ненав 'язливо їх усунути.

Тематика "годин спілкування" в середній ланці

Тематика класних годин, як правило, спрямована на реалізацію цілої низки виховних завдань: профілактика дезадаптації, виховання емпатії та співпереживання, формування позитивного ставлення до здорового способу життя та інші. Враховуючи специфіку психологічних проблем дитини середнього шкільного віку, рекомендована тематика виховних заходів орієнтовно наступна:

  • "Перший раз на п 'ятий клас" (спільно з фахівцем шкільної психологічної служби).
  • "Наш веселий дружний клас".
  • "Ми - за здоровий спосіб життя".
  • "Немає шкідливих звичок".
  • "Знай і захищай свої права" (правове виховання).
  • "Моя Батьківщина - моя гордість" (патріотичне виховання).
  • "Наш дім - Земля" (екологічне виховання) та інші.

Відкриті заходи із залученням громадськості

Ефективним буде також планування та проведення такого заходу, як відкрита класна година. Ця форма позакласного заходу готується заздалегідь, учні підбирають матеріал по темі заходу, кожен презентує свій виступ з розглянутої проблеми. Відкритою класна година вважається тоді, коли на неї запрошуються гості: батьки, педагоги школи та інших навчальних закладів, представники організацій, що мають відношення до теми класної години, тощо. Дітям завжди цікаві такі виховні години, оскільки вони сприяють самореалізації особистості учня, розвитку творчих здібностей і креативного потенціалу підлітка.

"Година спілкування" у старшій школі

Для старшокласників шкільне життя саме по собі заповнене подіями, очікуваннями і проблемами. Для учнів старшої ланки також в обов 'язковому порядку планується і проводиться класна година.

Виховання старшого підлітка - процес планомірний, що вимагає авторитетного підходу. Юнацький вік відрізняється максималізмом, часто діти вступають у протистояння з дорослими просто з почуття суперечності. Педагоги, які працюють з учнями старших класів, розуміють, що підхід до старшокласника найчастіше потрібен з позиції "на рівних". Розробки класних годин носять складну і глибоку тематичну спрямованість. Такі заходи, як правило, комплексні, часто приурочені до певних подій у житті школи, класу, населеного пункту, держави в цілому. Самі заходи проводяться з використанням мультимедійних презентацій (бажано підготовлених учнями), театралізованих вистав.

Тематична спрямованість заходів для старшокласників

Класна година в старшій школі - це природне продовження виховного впливу, розпочатого в початковій і середній ланці, а також підготовка до дорослого життя. Тому на перших позакласних заходах рекомендовано проведення профорієнтаційних тренінгів та семінарів. Вони часто вимагають залучення психологів, соціальних педагогів. Участь представників різних професій переведе "годину спілкування" в більш масштабний формат, такий, як відкрита класна година.

На початку десятого класу доцільно проводити виховні години, спрямовані на згуртування колективу, формування позитивного мікроклімату в середовищі учнів. Патріотичне виховання в старших класах набуває більш усвідомленого і глибокого напрямку, тому класні години проводяться, як правило, масштабно, із залученням громадських організацій і попередньою серйозною підготовкою.

Конспект класної години в старшій школі може складатися класним керівником спільно з учнями. Така співпраця робить запланований захід більш результативним внаслідок усвідомлення учнями власної значущості та відповідальності при підготовці та проведенні виховних сюжетів шкільного життя.