Хвороба Помпе: симптоми, діагностика, лікування

Хвороба Помпе: симптоми, діагностика, лікування

Зараз вченими виявлені і вивчені сотні спадкових патологій, які практично не піддаються лікуванню і призводять до найнебезпечніших наслідків. До такої належить і рідкісна хвороба Помпе, лікування якої здійснюється за допомогою фермент-замісної терапії. І, незважаючи на те що недуга зустрічається рідко, спробуємо розібратися, в чому причини і які симптоми цієї небезпечної патології.

Екскурс в історію медицини

На відміну від інших генетичних патологій, хвороба Помпе була вперше виявлена менше століття тому (1932 р.) голландським вченим, на честь якого і була названа. І.Помпе описав у своїх наукових працях цю хворобу як спадкову недугу, якій характерне порушення обміну глікогену в організмі. Внаслідок таких патологічних змін порушуються м 'язові та нервові тканини.

З моменту виявлення недуги в медицині зафіксовано трохи більше 50 випадків. При цьому кількість хворих жіночої статі і чоловічої практично рівноцінна. Результат захворювання в кожному конкретному випадку різний і залежить від стадії і форми патологічного процесу.

Першопричини недуги

Основним пусковим важелем даного захворювання виступає мутація гена GAA, який розташований в 17-й хромосомі людини. Саме він містить код послідовності 4-глікозиди, кислої альфа-1 або мальтази. Від вироблення цих ключових ферментів безпосередньо залежить процес розщеплення глікогену на складові компоненти, які внаслідок наступних процесів деградують у глюкозу. У підсумку відсутність простих відрізків молекул глікогену стає причиною порушення енергетичного обміну в клітинах всього організму.

Наявність декількох форм недуги обумовлена ступенем мутації спадкового гена. При частковій зміні кодового носія процеси розщеплення глікогену можуть бути уповільнені, що пояснює прояв хвороби Помпе у дорослих.

При повній мутації гена перша симптоматика патології проявляється в ранньому дитячому віці, частіше з перших днів життя. Рання діагностика захворювання та правильне виявлення його форми має важливе значення для вибору методики терапії та прогнозу для хворого.

Особливості розвитку хвороби

В основі прояву хвороби Помпе у дітей і дорослих лежить класичний глікогеноз, при якому страждають м 'язи скелета, міокарда і нервова система від надлишку глікогену. Останній не розщеплюється в організмі і накопичується в клітинах м 'язових тканин, печінки і міокарда. Тому за наявності недуги патології руйнують в першу чергу саме ці органи. За відсутності своєчасної терапії у хворих розвиваються інші супутні захворювання, які виступають наслідком порушення обмінних процесів.

Варто також зазначити, що генетична передача мутованого гена при хворобі Помпе здійснюється за аутосомно-рецесивним типом, а надлишкове накопичення в лізосомах глікогену призводить до формування великих вакуолів. Як наслідок, клітини з такими великими формуваннями пошкоджуються, і ці зміни вже незворотні.

Класифікація глікогенозу 2-го типу

Захворювання, що отримало назву "хвороба Помпе", не що інше, як успадкований глікогеноз 2-го типу. Патологію в медичній практиці поділяють на такі форми:

  1. Рання інфантильна. По праву дана форма вважається найбільш важкою і небезпечною. Вона проявляється у діток на перших місяцях життя і швидко прогресує. При діагностиці у малюків виявляють патології серця, ураження печінки та ознаки міопатії. Через швидкий розвиток захворювання прогноз для хворих досить негативний. У більшості випадків настає летальний результат діток до року від дихальної або серцевої недостатності.
  2. Пізня інфантильна. Цій формі характерний розвиток симптоматики у дітей у віці від 12 до 36 місяців. Швидкість розвитку хвороби Помпе в таких випадках трохи нижча, ніж при ранній інфантильній формі. При цьому основним осередком поразки виступає серцевий м 'яз. Діти гинуть від серцевої недостатності в підлітковому віці.
  3. Ювенільна. Ознаки недуги проявляються у віці 6-10 років у вигляді поразки міокарда. Перебіг хвороби сповільнений. Прогноз - смертність у віці 18-20 років.
  4. Доросла. У цій формі хвороба Помпе симптоми проявляє у хворих, які відносяться до вікової групи 20-40 років. Основною ознакою виступає міопатія, що повільно розвивається. При цьому порушення печінки і міокарда фіксуються рідко. Частіше це незначні зміни в роботі цих органів. Прогноз для цієї форми недуги найбільш сприятливий. Більшість пацієнтів доживають до старості, і тільки в одиничних випадках можливий ранній летальний результат від серцевої або дихальної недостатності.

Варіабельність форм хвороби сучасні вчені пояснюють ступенем мутації відповідного гена. Більш чіткої картини і причин розвитку тієї чи іншої форми хвороби немає, так як даний синдром зустрічається досить рідко.

Клінічна картина патології

Конкретизувати основні ознаки прояву захворювання досить складно, оскільки вони повністю залежать від форми патологічного порушення. Тому правильніше розглядати клінічні прояви залежно від цього критерію.

Симптоми ранньої інфантильної форми

При ранній інфантильній формі патологія виявляється дільничними лікарями-педіатрами, які здійснюють патронаж грудничка. При огляді маленького пацієнта в перші місяці фіксують збільшення печінки, затримку психомоторного розвитку. Трохи пізніше симптоматику доповнюють проблеми з прийомом їжі, обумовлені вираженою слабкістю сосальної мускулатури. Також виявляється дисфагія, а через мінімальний час - повна гіпотрофія. І оскільки недуга зустрічається рідко, педіатри не завжди своєчасно можуть поставити правильний діагноз. Адже симптоматика і фото хвороби Помпе у дітей схожі з багатьма іншими захворюваннями. Пізніше у крох настає дихальна і серцева недостатність і, як наслідок, летальний результат.

Прояви пізньої інфантильної та ювенільної форми

При пізній і ювенільній формі патології клінічна картина дуже схожа. Відмінність полягає лише в термінах появи перших ознак, а саме виявлення м 'язової слабкості. Пізніше симптоматика доповнюється порушеннями роботи серцевого м 'яза. Через кілька місяців після появи перших ознак лікарі діагностують формування м 'язової дистрофії скелетної мускулатури і кардіомегалії. При цьому на тлі ознак істотно збільшується селезінка і печінка, що можна виявити як при ультразвуковому дослідженні, так і при пальпації.

Тривалість перебігу захворювання в кожному конкретному випадку може бути різною, але середній термін становить 9-12 років. При цьому можуть проявитися і непрямі симптоми патології у вигляді головних болів, нічних апное, частих респіраторних захворювань різної складності. Відсутність терапії призводить до летального результату внаслідок серцевої недостатності.

Симптоматика дорослої форми

При дорослій формі виявити недугу в десятки разів складніше, адже клінічні ознаки з 'являються повільно і можуть бути змащені симптомами хронічних захворювань. Властива цій формі хвороби Помпе м 'язова слабкість частіше списується хворими на втому або перевтому. Через кілька років до первинної симптоматики приєднується сколіоз або лардоз, обумовлений слабкістю м 'язового футляра хребта. У рідкісних випадках при повному обстеженні у пацієнтів виявляють легкі ознаки серцевої недостатності.

Патологія може розвиватися кілька десятиліть, не покращуючи якості життя. Тому навіть за відсутності терапії більшість хворих доживають до старості.

Методи діагностики

Незважаючи на те що хвороба Помпе зустрічається досить рідко, вченим вдалося її детально вивчити. Однак конкретного методу, який би дав розгорнуту відповідь про стан пацієнта, немає. Тому в медичній практиці діагноз "глікогеноз 2-го типу" ставиться на підставі комплексного дослідження, що складається з результатів:

  • біохімічного аналізу крові;
  • огляду та зібраного анамнезу;
  • вивчення біоптату м 'язів;
  • ЕКГ;
  • ЕхоКГ та інших лабораторних, а також інструментальних методів.

Починається діагностика хвороби Помпе вже при огляді хворого. Лікар виявляє слабкість м 'язової мускулатури, яка підтверджується результатами зібраного анамнезу. При такій симптоматиці пацієнту рекомендують зробити кардіограму, на якій чітко реєструються зменшення інтервалу PQ, а також обумовлене збільшенням міокарда розширення комплексу QRS. Порушення роботи серцевого м 'яза є також причиною інверсії зубця Т, яка проявляється в результаті збільшення тривалості фази реполяризації серцевих шлуночків. Варто відзначити, що таке дослідження може підтвердити наявність хвороби Помпе тільки у дітей, так як при дорослій формі недуга порушень міокарда може і не бути.

Біохімічне лабораторне дослідження крові пацієнта дає можливість підтвердити або спростувати попередній діагноз як за специфічними, так і за непрямими ознаками. При специфічному дослідженні крові визначається активність 4-глікозиди і альфа-1 в плазмі крові. При зниженні нормальних показників такий аналіз підтверджує наявність недуги. Що стосується непрямих досліджень крові, то при хворобі Помпе фіксують різке збільшення креатинфосфокінази.

При гістології біоптата м 'язів у лабораторії виявляють у міоцитах множинні включення глікогену. При хворобі Помпе фото таких патологій під мікроскопом виглядає як "пеністи клітини".

Остаточну крапку при постановці такого діагнозу може поставити лікар-генетик після дослідження, проведеного методом секвенування ураженого гена.

Терапія і прогноз захворювання

У наші дні єдиним варіантом лікування хвороби Помпе виступає фермент-замісна терапія. Вона дозволяє заповнити дефіцит 4-глікозиди і альфа-1. Виробляється потрібний препарат сьогодні тільки в США, і його вартість досить висока.

Курс терапії тривалістю в 12 місяців буде коштувати близько 100-400 тис. доларів, а це доступно далеко не всім. Але навіть якщо вдасться придбати необхідні ліки, прогнозувати результат терапії неможливо, оскільки він носить індивідуальний характер.

Без відповідної терапії прогноз несприятливий для хворих з інфантильною та ювенільною формою недугу. При дорослому типі патології прогноз неоднозначний.