Громадське провадження: складові, структура

Громадське провадження: складові, структура

Стан економічного розвитку багато в чому залежить від особливостей географічного положення країни та існуючих в ній ресурсів. Ці умови також формують громадське провадження, яке проявляється, насамперед, як створення матеріальних благ на основі поточного попиту.

Поняття і складові громадського виробництва

Основна проблема пристосування людини до навколишнього середовища полягає в тому, що спочатку в природі неможливо взяти готові до споживання життєві блага. Це спричинило появу матеріального виробництва, яке поступово ставало невід 'ємною частиною життя людей. Головною його складовою є свідома, цілеспрямована діяльність людей - праця, основна сутність якої полягає в перетворенні предметів, узятих з природи таким чином, щоб у підсумку вийшло бажане благо. В результаті людина пристосовується до умов навколишнього середовища, і в той же час може реалізувати свої власні інтереси. Громадське провадження не може існувати без робочої сили людини (сукупності фізичних і розумових здібностей), яку вона реалізує у своїй праці. Розвиток сучасних технологій забезпечує автоматизацію праці, яка позбавляє працівників від безлічі монотонних операцій, це дозволяє дещо скоротити потрібну кількість персоналу, проте в той же час вимагає наявності фахівців, що володіють необхідними знаннями для контролю і догляду за обладнанням. Обов 'язковою складовою основи суспільного виробництва є потреба використання певних засобів, які підрозділюються на 2 групи:   

  1. Предмети праці - матеріали, які потрібні для створення певного блага, це можуть бути: дерево, метал, камінь, пісок тощо. У процесі виробництва вони піддаються певному впливу, в результаті чого набувають необхідних властивостей, їх ціна закладається в собівартість і впливає на рівень задоволення попиту на певні товари. У ринковій економіці предмети праці сприяють появі ділових відносин між постачальниками і виробниками, а також створюють умови для розвитку міжнародних торговельних зв 'язків.
  2. Засоби праці - це всі необхідні предмети та обладнання, що використовуються у виробництві і необхідні для впливу на сировину. Вони можуть бути у вигляді будівель і споруд, без яких не може відбутися виробництво, а також верстатів, машин тощо, які беруть участь безпосередньо в процесі створення блага.

Громадське виробництво та його структура

Щоб організувати процес створення необхідних благ, потрібно правильно розосередити його на території країни відповідно до розташування сировини і трудових ресурсів. Таким чином, громадське виробництво підрозділюється на багато спеціалізованих підприємств і фірм. При цьому його функціонування проявляється на двох рівнях:

  1. На мікрорівні воно виступає як певний технологічний процес, що стосується конкретно взятих підприємств, і вивчається відповідно займаної частини ринку різними фірмами з урахуванням існуючих бар 'єрів входження в галузь.
  2. На макрорівні громадське виробництво вивчається як процес прояву економічних відносин країни, який знаходиться під впливом певних закономірностей і участі держави як регулюючої сили в ринкових відносинах.