Go (goes): дієслово в англійській мові

Go (goes): дієслово в англійській мові

На перший погляд go (goes) - дієслово, розуміння і переклад якого здаються гранично простими. Однак перелік можливих значень і варіантів вживання виходить за рамки позначення руху. До того ж існує чимало стійких словосполучень і фразеологічних обертів, в яких відкриваються нові семантичні відтінки цього слова.

Основні значення

Go (goes) - дієслово, яке відноситься до найбільш вживаних слів. Напевно навіть людині, яка починає вивчення англійської, відомі такі варіанти перекладу цього слова, як "" йти "", "" їхати "". Однак спектр його значень набагато ширший. А для правильної інтерпретації слід звертати увагу на контекст.


Різні варіанти перекладу слова go:

 • йти, ходити;
 • піти, виїхати, вирушити;
 • перебувати (у певному стані);
 • йти (про годинник);
 • продаватися (за конкретною ціною);
 • бути в обігу (про грошові знаки, монети);
 • пройти, зникнути, загубитися, пропадати;
 • голосити, говорити, дієслівити;
 • скасуватися, скасувати;
 • зазнати невдачі.

Це неповний перелік всіляких варіантів. При перекладі важливо зрозуміти, який сенс включає в себе те чи інше англійське висловлювання, а потім перекласти його рідною мовою таким чином, щоб це звучало природно.

Приклади вживання

Варіанти перекладу, представлені в попередньому розділі, проілюстровані в прикладах:

 • She always goes hungry. - Вона завжди голодна (ходить голодною).
 • Everything goes better than we expected.
 • The clouds have gone. - Хмари розсіялися.
 • I thought that she went mad. - Я подумала, що вона збожеволіла.
 • He goes by steamboat.

Форми та сховища

Слово go відноситься до розряду неправильних дієслів. Тобто його сховище відрізняється від стандартного. Перше, що потрібно вивчити, - це три форми: go, went, gone.

Went - форма дієслова, яка зустрічається тільки в минулому невизначеному часі. Як правило, вживається в тих випадках, коли потрібно сказати про якийсь доконаний факт, не вказуючи на тривалість, період часу або результат. Для визначення певного проміжку часу або при необхідності зробити акцент на тривалість дії, використовуються часи групи Continuous. Якщо ж факт, про який йшла мова, спричинив результат в сьогоденні, вживається Perfect.

У групі скоєних часів використовується причастя минулого часу - gone (форма дієслова, представлена в третій колонці таблиці Irregular verbs). Все це запам 'ятовується дуже легко. Головне, зрозуміти систему освіти часів в англійській мові. Ще один важливий факт: go (goes) - дієслово, яке вживається тільки в дійсній заставі. У страждальному він не використовується. Для наочності вживання дієслова у всіх часах представлено в таблиці.


 

Past

Present

Future

Future-in-the-Past

Indefinite (Simple)

went

go/goes


will go

would go

Continuous (Progressive)

was/were going

am/is/are going


will be going

would be going

Perfect

had gone

have/has gone


will have gone

would have gone

Perfect Continuous

had been going

have/has been going


will have been going

would have been going

Фразове дієслово go у поєднанні з приводами і нареченнями

Phrasal verbs - характерна особливість, властива англійській мові. Це словосполучення, що включає в себе дієслово і послелог (привід або наречення). У зв 'язку з цим основне значення початкового слова змінюється частково або повністю. У цьому і полягає основна складність фразових дієслів. Дослівний переклад не здатний передати сенс фрази, тому вивчення цих словосполучень потрібно приділити особливу увагу.

go

about

1) ходити, прогулюватися
2) циркулювати, поширюватися (про чутки, новини тощо)
3) взятися за роботу, зайнятися

around (with smb.)

водитися (з ким-небудь)

 

aside

відходити вбік

 

back

повернутися

 

back (on)

підвести, не стримати обіцянку

 

by

1) працювати за допомогою чого-небудь
2) керуватися чимось

 

down

1) виїхати (з центру в провінцію)
2) затонути, піти на дно
3) падати, знижуватися, втрачати висоту
4) затихати (про вітер)
5) вірити, бути схваленим (публікою)

 

for

1) спрямуватися (до мети)
2) накинутися

 

in for

захоплюватися

 

into

ретельно вивчати, проводити розслідування, дослідження

 

off

1) вистрілити, вибухнути
2) зійти, пройти (про захід тощо)
3) зіпсуватися, стати гірше, втратити початкову якість
4) знепритомніти, знепритомніти

 

on

1) йти далі, наполегливо продовжувати (рухатися до мети)
2) відбуватися, траплятися, мати місце

 

on with

продовжувати (оповідь, історію, гру на музичному інструменті)

 

out

1) виходити в світ, бувати в суспільстві, відвідувати різні заходи
2) гаснути (про свічку, лампу)
3) вийти з моди, застаріти

 

over

1) поїхати
2) переїхати, перейти на інший бік (дороги, вулиці, річки)
3) переглядати, повторно перечитувати
4) ретельно вивчити в деталях

 

through

1) обговорити що-небудь, розглядаючи пункт за пунктом
2) переживати, випробовувати
3) виконувати, виконувати

 

to

мати турботи, нести витрати

 

under

терпіти фіаско

 

up

1) поїхати в центр з провінції
2) підвищуватися, зростати (про ціни)
3) наблизитися до когось, підійти впритул

 

with

гармонійно поєднуватися, відповідати

 

without

обійтися без будь-чого

 

Застосовуючи перераховані вище словосполучення у своїй повсякденній промові, стежте за правильним вживанням. Пам 'ятайте про зміну щодо осіб: go - goes (дієслово в третій особі, в поєднанні з займенниками he, she, it), часах (наприклад, went - для простого минулого) тощо.

Стійкі словосполучення

В англійській, як і в будь-якій іншій мові, існує таке поняття, як стійкі вирази. Подібне словосполучення являє собою неподільну одиницю, яка при перекладі розглядається як одне ціле. Одна з поширених помилок, які допускаються новачками, - це спроба перевести кожне слово окремо, а потім, поєднавши отримані варіанти, зрозуміти значення. Однак у багатьох випадках цей спосіб недоречний. До подібних прикладів належать фразові дієслова, ідіоми, фразеологізми. Такі вирази потрібно запам 'ятовувати і, по можливості, включати в свій активний словниковий запас, застосовуючи в повсякденній промові. Наведемо кілька прикладів:

 • as fast as one can ауд - з усіх ніг, що є сили;
 • as áalong - по дорозі;
 • as the years áby - з роками, з часом, по закінченні (багатьох) років;
 • as things ауд now - за обставин, що склалися, при нинішньому стані справ;
 • as we ауд forward - в майбутньому, подальшому;
 • be good to {- бути придатним, готовим до використання;
 • come and ауд - рухатися вперед і назад, туди-сюди;
 • give the go-by - випереджати, обганяти;
 • give it a ауд - спробувати;
 • here you ауд - ось, тримай, візьми;
 • in one ауд - за один підхід, раз, присест;
 • it is no ауд - нічого не виходить, не виходить;
 • ауд barefoot - ходити босоніж;
 • ... go well - йти добре.

Тут представлений далеко не повний список всіляких стійких обертів з дієсловом to go. Однак ці фрази відносяться до найбільш вживаних як у повсякденній промові носіїв, так і в художній літературі англомовних країн.

Вправи з відповідями

Після прочитання будь-якого теоретичного матеріалу бажано відпрацювати отримані знання на практиці. Одним з дієвих методів є виконання вправ.

Завдання 1

Перекласти англійською, підставляючи дієслово go в правильній формі. Враховуйте, що в деяких реченнях попадуться фразові дієслова.

 1. Вона вийшла на прогулянку.
 2. Раніше я виходила у світ щовечора.
 3. Я займаюся (захоплююся) музикою.
 4. Ці червоні рукавички не підходять до того зеленого плаття.
 5. Я хочу повернутися назад.

Завдання 2

Заповнити пропуски, підставляючи go/goes, дієслово в минулому часі (went) або Present Perfect (has gone):

 1. She ... by train. - Вона їде потягом.
 2. I wanted to buy this necklace, but the prices ... up. Now it is too expensive for me. - Я хотіла купити це намисто, але ціни підвищилися. Зараз це для мене занадто дорого.
 3. He used ... to this school. - Раніше він ходив до цієї школи.
 4. You had better ... back to your house. - Вам краще було б повернутися додому.
 5. The milk ... bad. - Молоко зіпсувалося.

Відповіді 1

 1. She went for a walk.
 2. I used to go out every night.
 3. I go in for music.
 4. The red gloves don't go with that green dress.
 5. I want to go back.

Відповіді 2

 1. ...goes...
 2. ...have gone...
 3. ...to go...
 4. ...go...
 5. ...went...

Ця тема досить проста для розуміння. Але важливо довести до автоматизму вживання дієслова в різних часах, а також освоїти кілька стійких словосполучень, включивши їх у свій лексикон. Найкращі способи вивчення - це опрацювання вправ і складання власних пропозицій з фразами, які ви маєте намір запам 'ятати.