Фрикційне безробіття як показник економічного розвитку держави

Фрикційне безробіття як показник економічного розвитку держави

Сучасні економісти виділяють досить велику кількість різноманітних видів безробіття, але основних форм всього три: циклічне, структурне та фрикційне безробіття. Відрізняються вони як причинами, з якими пов 'язана їх поява, так і наслідками для стану господарства. Фрикційний тип безробіття, якому і присвячена ця стаття, як і структурний, пов 'язаний з політикою держави щодо оплати праці працівників різної кваліфікації, тому найчастіше виникає внаслідок неписьменних дій уряду. У розвинених країнах економічно активне населення позбавляється роботи добровільно і на короткий термін, а ось в країнах з перехідною економікою ситуація часто складається зовсім по-іншому.

Що є фрикційним безробіттям?

За методологією Міжнародної організації праці, до цього типу належить період між звільненням людини з попереднього місця роботи і переходом на нову, більш відповідну, роботу. Таким чином, фрикційне безробіття становлять працівники з певним рівнем кваліфікації та навичок, які вони можуть вигідно продати на ринку праці. Пов 'язана вона з тим, що людина прийняла рішення про догляд з попередньої роботи у зв' язку зі зміною місця проживання або очікуванням більш високої заробітної плати. Фрикційне безробіття є цілком закономірним явищем в економіці будь-якої країни, адже воно пов 'язане із соціальною мобільністю економічно активного населення як у горизонтальному, так і вертикальному аспекті. До того ж до таких безробітних також належать випускники вищих навчальних закладів, які поки ще не знайшли місце роботи після закінчення вишу. Це безробіття не є згубним явищем для економіки, адже змушує підприємства та організації підвищувати рівень заробітної плати, щоб залучити досвідчених фахівців.


Що таке природний рівень безробіття?

У зв 'язку зі змінами в структурі попиту на ринку праці багато спеціальностей виявляються незатребуваними. Структурне безробіття - це форма, яка пов 'язана зі зменшенням потреби в певних професіях, що пов' язано, наприклад, з механізацією та автоматизацією праці. Однак не можна забувати, що в результаті науково-технічного прогресу з 'являються нові галузі промисловості і види виробництва, які вимагають професіоналів, що володіють певним набором знань і навичок. У зв 'язку з цим фрикційне безробіття є набагато менш тривалим, ніж структурне. Ці дві формі разом становлять природну норму безробіття, за якої в країні зберігається повна зайнятість.

Циклічне і сезонне безробіття

Як відомо, розвиток світового господарства сповільнюється або прискорюється відповідно до періодичних циклів, які існують в рамках будь-якої економіки, надаючи на неї значний вплив. Неважко здогадатися, що в період буму рівень безробіття стає нижче природного, а в період рецесії спостерігається протилежна ситуація. Що стосується сезонного безробіття, то характерна вона в основному для сільського господарства.