Форми правління

Форми правління

Форми правління - способи організації вищої влади в державі, що впливають на порядок формування та структуру верховних держорганів і принципи їх взаємодії. Також вони вказують на ступінь участі населення в житті держави. Виділяють дві форми правління - монархію і республіку.

Монархія

Верховна державна влада належить монарху по праву спадкування. Останній відповідальності перед населенням не несе. Монархія може бути абсолютною (необмеженою). У цьому випадку глава держави єдиний керує органами виконавчої влади, здійснює законодавчі функції, контролює правосуддя. Обмежена монархія передбачає розподіл вищої держвлади між монархом та іншими органами. Вона підрозділюється на конституційну, парламентську і дуалістичну. Ці форми правління різняться між собою за наступними ознаками. При конституційній монархії в державі існує представницький орган, який на основі Конституції значно обмежує владу глави держави. У парламентській монархії Уряд формують з представників партій, які отримали більшість при виборах до Парламенту. Влада глави держави носить символічний характер. Він не втручається в політичне життя країни. Монарх може оголосити війну або укласти мир, ввести надзвичайний стан і т. п. При дуалістичній - влада розділена між Парламентом і формованим монархом Урядом, не відповідальним перед вищим законодавчим органом.


Республіки

Вища державна влада надана виборним органам, які здійснюють свою діяльність протягом певного терміну і несуть відповідальність перед населенням. Виділяють такі форми правління, як президентські і парламентські республіки. Їх головна відмінність полягає в тому, ким формується Уряд - Парламентом або Президентом. У першому випадку Президент не є главою Уряду. Ним виконуються представницькі функції, і обирається він Парламентом. Управління країною здійснюється Урядом. Парламент при необхідності може вимагати відставки Президента, висловивши свою недовіру.

Президентська форма правління

Глава держави володіє широкими повноваженнями і, як правило, є і главою Уряду. Формування Уряду здійснюється Президентом. Влада Президента обмежується необхідністю отримання підтримки з боку органів законодавчої влади для досягнення політичних цілей. Крім "чистих" монархій і республік існують ще й нетипові форми правління. Це можуть бути напівпарламентські і напівпрезидентські республіки, монархії з республіканськими елементами (наприклад, наявність виборного монарха, колективне правління та ін.). Особливе місце займає така форма монархії, як теократія (Ватикан), де верховна політична і духовна влада належать духовенству, а глава церкви є ще й главою держави.