Евристичний метод навчання

Евристичний метод навчання

Наш час багатий на різноманітність доступної інформації, кількість джерел інформації та областей її застосування настільки велика, що вже не достатньо володіти статичним базовим набором знань і вмінь, необхідно вміти навчатися, самостійно генеруючи нові ідеї.

Форми розвивального навчання - проблемне і евристичне - якраз і покликані розвинути в учнів здатність мислити творчо і нестандартно, бачити в традиційній ситуації нових проблеми і знаходити з них вихід, хотіти і вміти засвоювати нові знання самостійно.


Проблемне навчання передбачає створення під безпосереднім керівництвом викладача проблемної ситуації, з якої учні самостійно знаходять вихід, засвоюючи нову інформацію і використовуючи отриману раніше. При цьому викладач направляє учнів, допомагаючи їм досягти певного заздалегідь результату.

Суть евристичного методу навчання

При евристичному методі навчання викладач не знає заздалегідь, до якого вирішення поставленого завдання прийдуть учні. У цьому методі перед учнями ставляться завдання, які не мають однозначного рішення і вони повинні самостійно висунути можливі способи вирішення проблеми, підтвердити їх або спростувати, і досягти в підсумку несподіваного часто результату.

Головна особливість технології евристичної освіти в тому, що особиста творча діяльність учня та вивчення освітніх базових стандартів змінюються місцями. Спочатку учень самостійно досягає свого результату у вирішенні поставленого завдання, а потім вже порівнює його із загальновідомими аналогами.