Економічне зростання: про його особливості і закономірності

Економічне зростання: про його особливості і закономірності

Серед макроекономічних категорій економічне зростання виступає одним з найголовніших показників, який уточнює, наскільки економіка взагалі здатна задовольняти зростаючі запити і покращувати якість життя. А також фактор характеризує абсолютне збільшення обсягів громадського виробництва. Частково з цих причин економічне зростання стає однією з головних цілей для суспільства будь-якого типу.


Про особливості зростання у сфері економіки

В економічній теорії двадцятого століття зростання стало однією з найголовніших проблем. Самостійні теорії економічного зростання з 'явилися тільки в тридцятих роках двадцятого століття, хоча перші спроби вивчення цієї проблеми були зроблені ще в вісімнадцятому-дев' ятнадцятому століттях.

Зростання в економіці та його теорії: особливості та додаткова інформація

Англієць Р.Харрод і американець Є. Домар вважаються родоначальниками теорії зростання. Неокейнсіанські позиції - ось чого дотримувалися у своїх дослідженнях ці вчені. У вивченні даного процесу виділяються три головних напрямки в сучасному світі. Наприклад, економічне зростання неокласичного напрямку. Воно бере за основу саморегуляцію ринків. Неокейнсіанські теорії - другий напрямок. Тут можна знайти риси відразу декількох основ і напрямків. Третій напрямок називають еволюційним. Воно тільки починає своє становлення і розвиток. Економічне зростання нерозривно пов 'язане з іншими явищами в економічному розвитку, про що говорять спроби вчених дослідити ці явища і їх прояви в сукупності. Хоча більшість вищевказаних теорій характеризуються відсутністю чітких меж.

Визначення та особливості росту

Приріст нового громадського продукту або кількісне збільшення обсягів виробленого продукту і виробничих спожитих ресурсів - ось що позначає таке поняття, як економічне зростання. Але тут мова йде не тільки про кількісні зміни, а й про перетворення якісного характеру. Адже відбувається зміна самих технологій і людей, які працюють над цим. Такий тип зростання покликаний вирішити головне протиріччя, яке завжди присутнє в економіці багатьох країн - нескінченне збільшення потреб суспільства з одночасним обмеженням по виробничих ресурсах.

Про показники для зростання

Система показників завжди буде характеризувати зростання економічного типу, адже

він виступає безперервним процесом. Зіставлення результатів виробництва в часі - ось що собою являють показники економічного зростання. Вони стають своєрідною характеристикою для підсумкової оцінки загального розвитку економіки після певного періоду. У розрахунок при цьому береться одна душа населення. Взагалі, серед темпів зростання самі фахівці виділяють нестабільний, стабільний, уповільнений і швидкий темп зростання. Темп збільшення показників у розрахунку на душу населення в сучасному світі найчастіше використовується для оцінки зростання в економіці.