Дарвін: теорія еволюції, передумови, цікаві факти

Дарвін: теорія еволюції, передумови, цікаві факти

Історія походження і подальшого розвитку людини протягом не одного століття хвилює не тільки уми вчених, але і звичайних людей. Саме тому в різні часи дане питання намагалися пояснити висувані на той час теорії. Частково до них можна віднести і християнську концепцію, яка стверджувала, що все на Землі сталося від Бога. Існує також і теорія зовнішнього втручання. Вона стверджує, що люди з 'явилися на нашій планеті завдяки позаземним цивілізаціям. Є й безліч інших теорій, але найбільш загальноприйнятою і популярною з них вважається та, яка створена Чарльзом Дарвіним.

Цей англійський натураліст і мандрівник став одним з основоположників ідеї про те, що всі живі організми пройшли складний шлях еволюції від загальних предків. І основним механізмом при цьому в теорії Дарвіна вважався природний відбір. Крім цього, вчений працював над теорією статевого відбору. Належить Дарвіну і теорія про походження людини. Яким же чином англійський вчений прийшов до своєї ідеї? Що стало передумовами теорії Дарвіна?

Зміни в суспільному та економічному житті

17-й вік з 'явився для Англії непростим періодом. Це був час буржуазної революції, яка кардинально змінила засоби виробництва. У країні стала збільшуватися кількість фабрик і заводів. Підвищився при цьому і попит на продукти сільського господарства. Все це стало передумовою до бурхливого розвитку аграрного сектора економіки.

Дещо пізніше Чарльз Дарвін, ґрунтуючись на результатах селекції домашніх видів тварин, почав вивчати подібні процеси, що відбуваються в дикій природі.

Участь в експедиціях

У 19-му ст. Англія стала найважливішою колоніальною державою. Чарльз Дарвін брав участь в одній з експедицій як натуралізм. Експедиція була спрямована в одну з колоній, де протягом п 'яти років Дарвін досліджував рослини, тварин і мінерали. Вони виявили деякі факти, які явно суперечили креаціоністським поглядам, які стверджували про незмінність видів. Це й навело вченого на думку про створення еволюційної теорії. Дарвін припустив, що з плином часу відбувається послідовний розвиток одних видів живих організмів з інших.

Підтвердженням цього припущення стали палеонтологічні знахідки вченого, які були зроблені ним у Південній Америці. Вони явно вказували на те, що види, які існували на планеті мільйони років тому, володіли і подібними рисами з нині живуть тваринами, і мали з ними відмінності. Наприклад, вимерлі неповнозубі цілком могли бути предками сучасних мурашок, лінивців і броненосців.

Також Дарвіним було зазначено, що представники фауни, що мешкали на Галапагоських островах, відрізнялися від своїх споріднених видів, які проживали на американському континенті. При цьому ніде вони не зустрічалися.

Також вчений був здивований тим фактом, що кожен з кам 'янистих островів Галапагоського архіпелагу став батьківщиною для одного з видів гігантських черепах і птахів в' юрків. І це теж суперечило креаціоністським поглядам. Навряд чи Творець мав настільки велику фантазію, щоб створити на дрібних островах настільки великий безліч різноманітних тварин, мало чим відрізнялися один від одного.

Теорії Т. Мальтуса і А. Сміта

Існували й деякі інші передумови, які вплинули на виникнення ідеї Дарвіна. Еволюційна теорія складалася під враженням тверджень Т. Мальтуса і А. Сміта, які розглядали розвиток економіки в поєднанні зі зростанням народонаселення. Зокрема це стосувалося того факту, що геометричне зростання кількості жителів Землі не призводить до такого ж явища в розвитку засобів існування. Кількість останніх зростає тільки в арифметичній прогресії. В результаті засобів до існування починало катастрофічно не вистачати. Пояснення цьому Т. Мальтус і А. Сміт знаходили в природних законах природи. Нею встановлювалася рівновага за допомогою голоду, хвороб тощо.

Ідеї Ч. Лайела

Цей сучасник Чарльза Дарвіна висунув і обгрунтував припущення про зміну поверхні Землі. На це, як стверджував Ч.Лаєл, безпосередньо впливають клімат і вода, вулканічні сили та інші фактори. Їм також було висловлено думку про те, що поступової зміни схильний і органічний світ. Ця робота також стала передумовою до створення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

Експерименти з Берцеліусом

На створення нової теорії Дарвіна надихнули і результати, отримані хіміками. Вони підтверджували єдність неживої і живої природи. Так, шведським вченим Я.Берцеліусом в кінці 18-го ст. був вивчений хімічний склад певних органічних продуктів і різних частин організму. Вченим був зроблений висновок про те, що одні і ті ж елементи складають як живу істоту, так і предмет неживої природи.

Інші наукові передумови

Створити теорію еволюції Дарвіна надихнули і деякі відкриття, в результаті яких стало очевидним, що:

 • у тварин і у рослин є гомологічні органи;
 • в межах своїх відділів і типів живі організми мають схожість будови;
 • на ранніх етапах розвитку зародки хребетних тварин мають схожість між собою (закон Бару);
 • клітинна будова організмів має єдність (гіпотеза Т. Шванна і М. Шлейдена).

Яка теорія на Дарвіна була найбільшою? Сказати складно. Швидше за все, всі розглянуті вище відкриття стали важливими передумовами створення теорії Дарвіна. Вони зміцнювали у вченого впевненість в єдності органічного світу.

Зрозуміло, ідеї про те, що в житті все неодмінно розвивається, завдяки чому нащадки одного виду можуть мати відмінності від батьківських форм, не були новими і незвичайними. Однак заслуга теорії Дарвіна полягає в тому, що в ній висловлені припущення, яким саме шляхом йшла еволюція.

Видання праць

Підсумком знайомства з усіма перерахованими вище теоріями стало створення роботи, яка була написана Чарльзом Дарвіним в 1838 р. Опублікована ця праця була лише в 1859 р. Приводом до цього послужили деякі обставини. У 1858 р. молодим британським натуралістом, мандрівником і біологом Альфредом Уоллерсом був надісланий Дарвіну рукопис статті, яка розглядала тенденції відхилення різновидів живих істот від свого початкового типу. У цій роботі знаходився виклад теорії, яка затверджувала походження видів шляхом природного відбору. Після цього Дарвіним було прийнято рішення не віддавати на публікацію свою працю. Однак переконати вченого в зворотному вдалося його соратникам Джозефу Долтону Гукеру і Чарльзу Лайєлю. Саме тому в 1859 р. і побачила світ теорія Ч. Дарвіна. Робота мала назву "Про походження видів". Успіх публікації був приголомшливим. Теорію Ч.Дарвіна чудово прийняли і підтримали одні вчені і жорстко розкритикували інші. При цьому всі праці Дарвіна, опубліковані після цього, видавалися багатьма мовами, миттєво набуваючи статусу бестселерів. До вченого одразу ж прийшла світова популярність.

Основні теорії Дарвіна стосувалися зміни рослин і тварин при їх одомашненні, шляхів походження людини і її статевого відбору, а також вираженості емоцій у живих організмів.

Суть ідей вченого

Як можна описати теорію Дарвіна коротко? Вченим було введено нове поняття - "природний відбір". Він стверджував про те, що природа залишає ті організми, які більш пристосовані до виживання. У цьому і полягає боротьба за існування.

Кожен організм володіє своїми індивідуальними особливостями. І цим він відрізняється від інших. Деякі з таких особливостей роблять організм більш здатним до виживання. Такі особини живуть значно довше. Відповідно, більше у них і потомства. Завдяки цьому і відбувається передача кращих особливостей значній кількості народжених особин.

У теорії Дарвіна про походження говориться і про те, що поступово форми життя отримали такі відмінності від своїх предків, що біологи почали розглядати їх як самостійних груп, що відрізняються один від одного. Ця теорія видів Дарвіна і зараз лежить в основі сучасних уявлень про еволюцію.

Дещо пізніше біологами було виявлено, що в складі живих організмів знаходяться дрібні хімічні частинки, які були названі генами. Саме вони і визначають ті особливості, які передаються від батьків до наступного покоління. Час від часу гени мутують або змінюються. Це і призводить до виникнення нових особливостей, які можуть передатися до подальших поколінь.

Принципи теорії Дарвіна

Вся суть ідеї походження видів, висунутої вченим, полягає в цілому комплексі положень, які є цілком логічними і можуть бути підтверджені фактами і перевірені експериментальним шляхом. Це і є основною причиною популярності цих праць.

Які положення теорії Дарвіна вважаються основоположними? Розгляньмо детальніше.

 1. У будь-якому з видів живих організмів існує величезний спектр генетичної індивідуальної мінливості. Вона виражається у фізіологічних, поведінкових, а також у будь-яких інших ознаках. Подібна мінливість буває безперервного кількісного характеру або ж уривчастого якісного. При цьому вона існує постійно. Саме тому просто неможливо знайти навіть двох особин, ідентичних між собою за сукупністю ознак.
 2. Будь-який живий організм має здатність до швидкого збільшення популяції. І не буває винятку з правила, що свідчить про те, що розмноження організмів відбувається в такій прогресії, що якби не їх винищення, то одна пара своїм потомством змогла накрити всю планету.
 3. Будь - який вид тварин має лише обмежені ресурси для життя. Саме тому велике відтворення особин служить якимось каталізатором у боротьбі за існування, яка ведеться між представниками або одного виду, або різних. Що ще з цього приводу говорить нам теорія Чарльза Дарвіна? Вчений стверджував, що боротьба за існування є поняттям великим. Представники всіх видів прагнуть не тільки зберегти життя. Ще однією складовою боротьби за існування є бажання особин забезпечити себе потомством.
 4. На Землі залишаються лише ті особи, які володіють особливими відхиленнями, що дозволили їм вижити і адаптуватися в конкретних умовах середовища проживання. Причому подібні індивідуальні риси виникають абсолютно випадково, а не є наслідком будь-яких зовнішніх впливів. Такі корисні відхилення особи передають своїм нащадкам на генетичному рівні. Саме тому наступні покоління більш адаптовані до навколишніх умов.
 5. Сам природний відбір є не чим іншим як процесом виживання, а також переважного розмноження тих особин, які змогли швидше пристосуватися до навколишнього середовища. Теорія еволюції Ч.Дарвіна стверджує, що подібне явище схоже з діями селекціонера. Природа також відкидає погані і зберігає хороші зміни в живих організмах. Причому робить вона це постійно.
 6. Якщо спостерігати окремо взяті різновиди в різних життєвих умовах, то при природному відборі неодмінно відбудеться розбіжність їх ознак. Це і призведе до освіти абсолютно нового виду.

Всі положення теорії Дарвіна визнані бездоганними в логічному плані. При цьому кожне з них підкріплено великим обсягом фактичного матеріалу. Описані припущення є основою теорії еволюції Дарвіна, знайомство з якою ми починаємо в шкільні роки.

Принципи розвитку життя

Теорія Дарвіна лежить в основі сучасної біології. Проте ставлення вчених до цього відкриття досі залишається далеко не однозначним. Навіть ті з них, які прийняли цю ідею, визнають, що в ній досі залишається безліч питань. Чому теорія Дарвіна так остаточно не роз 'яснена? Справа в тому, що деякі з її положень так і не знайшли однозначного підтвердження. Це, наприклад, стосується питання про виникнення видів тварин. Яким чином це відбувається, вченим так до кінця і не ясно.

Дарвін планував зробити свою книгу "Про походження видів" однією з частин більш фундаментальної та об 'ємної праці, яка б змогла пролити світло на це і багато інших питань. Однак зробити це він так і не встиг. Але при цьому вчений зазначав, що природний відбір є далеко не єдиним фактором, який визначає становлення і подальший розвиток різних форм життя. Для того щоб розмножуватися і виводити потомство, живим організмам необхідна кооперація. Іншими словами, особини прагнуть стати частиною якоїсь певної спільноти. У результаті еволюції створюються стійкі соціальні групи, які володіють чіткою ієрархічною структурою. Життя на Землі без кооперації, за твердженнями Дарвіна, не змогло б просунутися далі своїх найпростіших форм.

Походження людини

Власна гіпотеза, що розкриває таємницю походження людей, була висунута Дарвіним на підставі результатів, отриманих після багаторічних досліджень і спостережень. У знаменитих працях, які були написані ним у 1871-1872 рр., вчений стверджував, що людина - це частина природи. Саме тому сам факт появи людей на Землі не є винятком з тих правил, які притаманні еволюції всього органічного світу.

Згідно з теорією Дарвіна, людина має спорідненість з нижчими на сходинках еволюції предками, і він стався від мавпи. Варто зазначити, що подібна гіпотеза прозвучала не вперше. Ідея про те, що людина має близьке споріднення з мавпами, до Дарвіна розвивалася й іншими дослідниками. Наприклад, Джеймс Бернетт у 18-му ст. працював над теорією, що роз 'яснює еволюцію мови.

Чарльзом Дарвіним була виконана величезна робота зі збору різних порівняльних даних ембріологічного та анатомічного характеру. Саме вони і вказали на спорідненість людей з мавпами. Вченим ця ідея була надалі й обґрунтована. Він висловив припущення про те, що людина, а також всі види мавп сталися від одного виду живих істот. Подібне припущення і стало основою виникнення симіальної теорії. Згідно з її твердженнями, примати і сучасні люди мають спільного предка - мавпоподібну істоту, яка жила в неогеновому періоді.

Дещо пізніше німецьким біологом Ернстом Геккелем було дано цій проміжній формі свою назву - "пітекантроп". Наприкінці 19-го ст. голландським антропологом Еженом Дюбуа на острові Ява були виявлені останки подібної людиноподібної істоти. Вчений описав його як "прямоходячого пітекантропа".

Подібні істоти з 'явилися першими виявленими антропологами "проміжними формами". Завдяки таким знахідкам теорія Дарвіна про еволюцію людини отримала значну доказову базу. Але яким чином відбувся цей процес? Для того щоб зрозуміти це, слід повернути час назад і подивитися, що ж було на Землі мільйони років тому.

Зародження життя на нашій планеті відбулося в океані. У його водах виникли мікроорганізми, які були здатні до розмноження. Протягом довгого часу вони продовжували розвиватися і вдосконалюватися. При цьому виникли багатоклітинні форми життя, такі як водорості, риби, а також інші фауна і флора.

З плином часу живі істоти почали поступово виходити на сушу, освоюючи для себе інші місця для проживання. Цілком можливо, що деякі з видів риб стали виходити на поверхню з волі банальної випадковості, а може, на це вплинула сильна конкуренція. Як би там не було, на планеті з 'явилися земноводні. Це новий клас живих організмів, які могли існувати і розвиватися і в тому і в іншому середовищі. Минув ще не один мільйон років, і завдяки природному відбору на суші залишилися тільки найбільш пристосовані представники класу Земноводних. Вони і давали все більшу кількість потомства, яке все більше і більше ставало пристосованим до життя в умовах суші. При цьому виникли такі види тварин, як ссавці, рептилії та птахи. Природний відбір, що відбувався протягом мільйонів років, призвів до того, що на Землі залишилися тільки ті популяції, які змогли найбільш пристосуватися до змін умов середовища проживання. Багато з таких видів до наших днів не збереглися. Але вони залишили після себе більш витривалих нащадків.

Один з таких видів - динозаври. Свого часу вони були справжніми господарями планети. Однак природні катаклізми, що відбувалися на Землі, змінили умови життя. До них динозаври пристосуватися так і не змогли. Серед їхніх нащадків у наші дні живуть тільки рептилії і птахи.

До тих пір поки динозаври продовжували залишатися чільним видом, ссавці на нашій планеті були представлені лише кількома породами, розмір особин яких не перевищував тих, якими володіють сучасні гризуни. Але саме невибагливість до їжі і маленький ріст допомогли їм вижити в тих катаклізмах природи, через які було знищено практично 90% всіх живих організмів.

Пройшло не одне тисячоліття, перш ніж на Землі стабілізувалися погодні умови. За відсутності своїх конкурентів (динозаврів) ссавці стали активно розмножуватися. Таким чином, на нашій планеті виникла велика кількість різновидів живих істот. При цьому всі вони ставилися до ссавців. Одними з них були предки людей і мавп. Дані численних досліджень підтверджують, що ці істоти мешкали в лісах і ховалися на деревах від великих хижаків. Але поступово відбувалася зміна погодних умов. Ліси зменшувалися у своїх розмірах, і на їхніх місцях виникали савани. Через це предкам людей довелося спуститися з дерев. Подібна зміна середовища проживання призвела до прямозбереження, розвитку головного мозку, зменшення волосся на тілі тощо.

Пройшов ще не один мільйон років. Природний відбір призводив до виживання тільки найбільш пристосованих груп. Наші предки еволюціонували, послідовно проходячи певні етапи.

Нерозуміння описаних вище процесів і призводило до того, що до виникнення теорії Дарвіна біологи довго не могли розгадати таємницю походження людини. Перші ж припущення про те, що його предком є мавпа, піддавалися нападкам критиків.

Докази теорії

Незважаючи на те, що Дарвіна вже понад сто сорок років, багато людей так і не готові прийняти факт своєї спорідненості з приматами. Вчені постійно займалися цими питаннями, намагаючись довести або спростувати еволюційну теорію.

Однак дослідниками було все більше і більше доказів на її користь. Про те, що в давнину у людини і мавпи були загальні предки, говорять такі факти:

 1. Палеонтологічні. Вчені ведуть по всьому світу численні розкопки. Однак знаходять вони тільки останки людини, яка жила від 40 тис. років до н. е. і до теперішнього часу. У більш ранніх породах вчені виявляють пітекантропів, австралопітеків, неандертальців тощо. Тобто чим глибше дослідники відправляються в минуле, тим більш примітивні типи людини вони в ньому виявляють.
 2. Морфологічні. Примати і людина є єдиними на планеті істотами, голова яких покрита волоссям, а не вовною, а на пальцях відростають нігті. Схожим у них є морфологічна будова органів. Зближують людину з приматами погані, якщо розглядати представників тваринного світу, слух і нюх.
 3. Ембріональні. Людський плід в організмі матері проходить всі етапи еволюції. Так, у зародків розвиваються жабри, відростає хвіст, а на тілі з 'являється покрив вовни. І тільки пізніше риси ембріона стають схожими з тими, які має сучасна людина. Часом у деяких новонароджених зустрічаються рудиментарні органи та атавізми (хвіст і шерсть).
 4. Генетичні. Спорідненість людини з приматами доводять гени. Після мільйонів років людські гени відрізняються від тих, які виявлені у шимпанзе, всього на 1,5%. Також у людини і цих тварин є значною кількість ретровірусних інвазій. Їх налічується близько 30 000. Цей факт є одним з найяскравіших доказів спорідненості людей і шимпанзе.

Цікаві факти

Теорія еволюції Дарвіна є працею людини, яка свого часу відмовилася від професії лікаря, оскільки боялася крові. Після цього він почав вивчати богослов "я. Існує ще кілька дуже цікавих фактів. Так, відомо, що Дарвін обідав екзотичними видами тварин, які він вивчав. А фразу "виживає найсильніший" сказав зовсім не автор теорії еволюції. Належить вона його однодумцю і сучаснику Герберту Спенсеру.

Сама ідея, висунута Дарвіним, суперечить твердженням про божественне створення світу. Спочатку церква прийняла цю теорію вороже. Цікаво, що Дарвін під час створення своєї праці перестав вірити в Бога. Однак через 126 років після смерті вченого англіканська церква вибачилася перед ним. Причому зроблено це було офіційно. На сьогоднішній день багато представників релігійних напрямків прийшли до думки про можливість реального примирення. Ті, хто вірить у Бога, можуть не заперечувати еволюції. Англіканська і католицька церкви остаточно прийняли теорію Чарльза Дарвіна. Вони пояснюють її тим, що Бог створив початок життя, а далі вона продовжувала розвиватися природним чином.

Цікаво також і те, що слава прийшла не тільки до Дарвіна. Разом з ним популярність отримали і в 'юрки. Хоча з 'ясувалося, що ці птахи називаються танаграми, їх досі називають "дарвинськими в' юрками".