Брехня теорії відносності Ейнштейна

Брехня теорії відносності Ейнштейна

Вчені не виключають відкриття паралельних світів У науці гряде революція - поставлена під сумнів теорія відносності відомого фізика Альберта Ейнштейна, пише New Scientist. Команда австралійських вчених на чолі з астрофізиком Джоном Веббом, вивчивши процес проходження світла віддалених галактик через утворені сполуками металів космічні хмари, прийшла до висновку, що число альфа не є константою, як це вважалося в сучасній науці. На думку дослідників, це число може змінюватися залежно від того, з якої точки простору здійснюється його обчислення. Якщо буде остаточно доведено, що альфа не постійна, а змінна величина, сучасна наука позбудеться ще одного положення, яке здавалося непорушним, - симетрії Лоренца. Цей закон лежить в основі спеціальної теорії відносності Ейнштейна і постулату про незмінність швидкості світла. Тепер, після серії досліджень, наріжні положення сучасної фізики, в тому числі що стосуються постійної величини швидкості світла, поставлені під сумнів. Як зазначає New Scientist, відкриття Вебба також підтверджує так звану струнну теорію світобудови, яка передбачає наявність паралельних світів. Рік тому британський тижневик описував ще одне відкриття, що ставить під сумнів теорію відносності. Як відомо, світло віддалених зірок і галактик на своєму шляху через Всесвіт відчуває вплив гравітаційних полів масивних космічних об 'єктів, таких як інші зірки або скупчення галактик. Траєкторія руху світла викривляється під впливом гравітації. Таким чином, зображення цих зірок доходить до Землі спотвореним, ніби через лінзу. Дослідження американського астрофізика Рейчел Бін ґрунтувалося на вивченні дії таких гравітаційних лінз. Бін поставила під сумнів ключове положення загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна, що стосується просторово-часової моделі світобудови. Згідно теорії Ейнштейна, дія гравітації пояснюється викривленням простору і часу під впливом маси космічних об 'єктів. Коефіцієнт викривлення часу повинен дорівнювати коефіцієнту викривлення простору. Рейчел Бін виявила явище, що суперечить цьому правилу. Вона з 'ясувала, що в проміжку між 8 і 11 мільярдами років тому коефіцієнт спотворення часу був утричі значнішим, ніж коефіцієнт спотворення простору. Раніше теорія відносності Ейнштейна отримала ряд підтверджень своєї вірності в рамках однієї галактики, проте вона ніколи ще не проходила перевірку на гігантських просторах Всесвіту. У 2007 році вчені з німецького університету міста Кобленц також поставили під сумнів теорію відносності, в серії експериментів підтвердивши існування зон "нульового часу". Під час дослідів вони зафіксували рух фотону, швидкість якого перевищувала швидкість світла.