Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості - постійний контроль за грошовими масами

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості - постійний контроль за грошовими масами

Особливості аналізу


Для поліпшення фінансової стабільності організації важливо проводити аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Це допомагає уникнути виникнення багатьох слизьких і неприємних питань. Під дебіторською мається на увазі заборгованість будь-яких організацій та осіб на користь вашого підприємства.


Кредиторська розуміється як борг даного підприємства іншим фірмам та особам: за різними платежами до фондів бюджетні та позабюджетні, постачальникам, підрядникам, персоналу; зобов 'язання перед банками з погашення отриманих від них позик і кредитів.

Для чого необхідно стежити за фінансами

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості може вплинути на прийняття рішення про реструктуризацію всього підприємства. Ці показники приводять керівника фірми до прийняття рішення про вдосконалення системи управління, системи маркетингу та збуту, фінансової політики фірми, управління персоналом тощо. Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості гарантує, що всі фінансові питання в процесі роботи з грошовими коштами будуть під чуйним контролем директора підприємства.

Стеження за грошовими оборотами

Контроль дебіторської заборгованості починається з моменту укладення договорів з подальшою реалізацією та оплатою продукції, робіт або послуг. Існує ряд показників, що визначають дебіторську заборгованість. По-перше, використовується абсолютний коефіцієнт дебіторської простроченої заборгованості, який наводиться в бухгалтерській формі. Простроченою вважають таку заборгованість, по якій закінчився тримісячний період з моменту встановлення дати її погашення. Показник, де зазначається кількість оборотів, що здійснюються засобами за звітний період (в основному за рік), виражається в оборотності існуючого дебіторського боргу.

Групи дебіторської заборгованості


За даними звітності дебіторська заборгованість підрозділюється на групи: 1) короткострокова, за якою платежі плануються в період дванадцять місяців слідом за настанням дати звіту;

 2) довгострокова, платежі за якою передбачаються у період понад дванадцять місяців після звітного часу. Відноситься короткострокова дебіторська заборгованість до активів швидкореалізованих.

Як визначити заборгованість за кредитами

Визначальним кредиторську заборгованість є абсолютний показник кредиторської простроченої заборгованості, який відображається у формі номер п 'ять у додатку до балансу бухгалтерського. Він характеризує розмір заборгованості, за якою закінчився 3-місячний термін після зазначеної дати її погашення. Показник оборотності заборгованості кредиторської є відносним, він відображає кількість оборотів цього боргу протягом встановленого періоду. Таким чином, аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості має визначальне значення для характеристики стабільності фінансового становища будь-якої організації.