Аналітичне мислення, його особливості

Аналітичне мислення, його особливості

Стилі мислення являють собою систему інтелектуальних стратегій, навичок і здійснюваних операцій, до яких особистість схильна через свої індивідуальні особливості.

Традиційно виділяють 5 стилів мислення:

  • Прагматичний.
  • Синтетичний.
  • Аналітичний.
  • Ідеалістичний.
  • Реалістичний.

Стилі мислення класифікуються за способом пізнання світу людиною. Наприклад, люди з аналітичним стилем мислення орієнтуються на всебічний розгляд проблеми, ситуації. Вони схильні до методичної, ретельної, копіткої манери вирішення проблем. До того як прийняти рішення, аналітик розробить максимально докладний план, збере якомога більше достовірної інформації, об 'єктивних фактів з обов' язковим залученням глибоких теоретичних знань. Такі люди сприймають світ раціональним, упорядкованим і логічним.

Ліва півкуля мозку

Всім відомий факт, що лобні частки головного мозку відповідають за мислення більш високого рівня. Ліва півкуля насамперед відповідає за логічне та аналітичне мислення. Також воно у відповіді за лінійне мислення, читання, інтелект, мову, правопис і рахунок.

Аналітичне мислення абстрактне, воно засноване на виявленні причинно-наслідкових зв 'язків будь-яких характеристик явища, предмета, процесу. Для цього типу характерна однозначність результату. Якщо це неможливо, значить, необхідно розширити вихідну базу. Найбільш чистим і наочним прикладом буде математика. Безпосередньо з аналітичним мисленням пов 'язана пізнавальна діяльність людини.

Як працює аналітичне мислення

Аналітичне мислення включає в себе дві складові - творчу і формальну. Перша сторона відповідає за пошук якісно нового знання, друга ж класифікує предмети світу, розкладає їх по поличках, щоб у разі необхідності зручно було відтворити їх в уяві.

Класифікацію можна провести на тій підставі, що всі матеріальні структури мають схожу будову, загальні ознаки та властивості. Незнайомий об 'єкт відображається на багатьох комірках. Ретельне ознайомлення з ним веде до збудження окремих осередків. Домінуючі комірки через асоціації збуджують системи раніше зустрічуваних об 'єктів. Визначається їх спільність з об 'єктом, що вивчається, керуючись правилами дедукції, наділяємо його властивостями і поняттями. Але при цьому існують припущення, ідеї, про які можна тільки здогадуватися, оскільки вивести їх логічним шляхом неможливо. Ось тут вже підключається творча сторона мислення.

Розвиток аналітичного мислення

Найпростіший і доступний спосіб навчитися проводити аналіз подій - відвідувати школу, особливу увагу приділяючи урокам фізики, алгебри та геометрії. Якщо така можливість свого часу була втрачена, варто зайнятися грою в шахи, це буде відмінна зарядка для мозку. Необхідно буде виробити свою власну стратегію, при цьому постійно аналізуючи кроки суперника. Треба постаратися не надто довго думати над кожним ходом, але й не покладатися на авось. Аналогом шахам можуть бути логічні завдання, вивчення мов програмування, читання наукових статей та аналіз прочитаної інформації. Розвиток аналітичного мислення дорослій людині можна почати з корисного і не дуже складного заняття - планування свого життя. Потрібно намітити опорні пункти на день, місяць або рік. Потім постаратися проаналізувати отримані результати. Можна оформити аналіз у вигляді графіків, діаграм, таблиць. При цьому відзначати дати, основні ключові події. Це допоможе як розвинути аналітичне мислення, так і розумно організувати свою діяльність.

Менеджмент і аналітика

За останні кілька років у літературі з менеджменту збільшилася кількість інформації про питання глобалізації. Фахівці розглядають бізнес, як правило, з глобальної точки зору. У зв 'язку з цим з' являється таке поняття, як "глобальне мислення". Його структура включає нове, більш масштабне бачення проблем і передбачає наявність аналітичних навичок і здатності користуватися новими стратегічними концепціями. Глобальне мислення виходить за рамки міжнаціонального світу. Характеризується подумкою рівновіддаленістю від усіх основних ринків. У нових умовах міжнародного бізнесу все більш затребуваними стають керівники, у яких добре розвинене аналітичне мислення.

Чи варто розвивати виключно одну півкулю мозку

Небажано робити акцент виключно на одній півкулі, оскільки гармонійний розвиток особистості - це все-таки різнобічний розвиток. Тренування однієї півкулі головного мозку стимулює діяльність іншої так само, як і перевтома однієї з них веде до загальної інтелектуальної втоми. Гармонійне тренування обох півкуль дозволить поліпшити пам 'ять, розвинути свої природні здібності до мислення, інтуїції та уяви.