Абсолютна монархія: філософський, історичний та державно-правовий зміст поняття

Абсолютна монархія: філософський, історичний та державно-правовий зміст поняття

Поняття абсолютної монархії

Абсолютна монархія пояснюється сучасними вченими найчастіше як необмежена нічим влада одноосібного правителя - монарха. Водночас філософські, історичні та державно-правові основи цього поняття набагато ширші.


Філософський зміст абсолютизму

З точки зору філософії абсолютним прийнято вважати те, що є досконалим і не підлягає ніякому сумніву. Дане поняття зустрічається і в онтології, і в гносеології, і в багатьох інших розділах цієї науки. Скрізь термін "абсолютний" передбачає найвищий прояв того чи іншого процесу або явища, а також певну кінцеву стадію розвитку. Не є винятком з цього ряду і державно-правовий сенс цього поняття.

Історичні передумови абсолютної монархії

Абсолютна монархія - це історично сформована форма державного правління, основу якої становить практично безмежна влада правителя. Вона є логічним продовженням заслівно-представницької монархії, коли верховну владу в суспільстві поряд з королем, царем або великим князем представляв будь-який законодавчий орган, до якого входили представники вищої знаті.

Причини становлення абсолютизму в Західній Європі

Хронологічно абсолютна монархія в Європі з 'являється наприкінці епохи Відродження, коли для цього склалися необхідні соціально-економічні та ідеологічні підстави. З одного боку, все суспільство, особливо буржуазія, що зароджується, було зацікавлене в сильній королівській владі, щоб подолати внутрішню роздробленість країни, а з іншого, саме в цей час відбувається різке ослаблення авторитету панівної католицької Церкви, що також веде до посилення впливу центральної влади. Саме таким чином встановлювалася абсолютна монархія в Англії, Франції, Іспанії та інших європейських державах.

Абсолютна монархія на захисті інтересів усіх верств населення

Ще однією важливою передумовою для виникнення і подальшого функціонування необмеженої влади монарха служило те, що саме сильна центральна влада стала символом захисту інтересів держави як всередині країни, так і у зовнішньополітичній діяльності. Абсолютна монархія, на відміну від заслівно-представницької, ставила перед собою мету здійснювати розвиток тих соціальних інститутів, які відповідають інтересам максимально широких верств населення.

Основні ознаки абсолютизму

Як і будь-яке інше суспільно-політичне явище, необмежена влада правителя має певні ознаки. По-перше, абсолютна монархія немислима без розвиненого бюрократичного апарату, який складає основу для просування в життя всіх рішень правителя, а також для здійсненням контролю за населенням. По-друге, дана форма правління передбачає єдину для всієї території країни фіскальну, податкову і судову систему та уніфіковане законодавство. Нарешті, по-третє, розвиток інститутів абсолютизму веде до ослаблення впливу Церкви, яка поступово втрачає своє соціально-економічне та ідеологічне значення.

Причини заходу сонця в Європі

Абсолютна монархія в Європі досягла свого найвищого розквіту в XVIII столітті, але саме тоді почався і її поступовий захід. Пов 'язано це як з діяльністю французьких просвітителів, які виступали різко проти свавілля окремих людей, так і з економічним розвитком країн, коли буржуазія, яка відчула свою економічну міць, стала вимагати і істотних політичних прав.